Hjem
Forskerskolen i samfunnsmedisinske fag

Phd-utdanningen ved IGS

Her finner du retningslinjer og skjema som er gjeldende for Phd utdanningen ved IGS.

Hovedinnhold

Velkommen til IGS: En folder med nødvendig og nyttig informasjon. En rask gjennomgang av innholdsfortegnelsen vil gi et overblikk over tema.

Phd kandidat ved IGS: Et skjema som skal fylles ut og vedlegges søknad om opptak i Phd programmet.

Søknad om innlevering av avhandling: Innholdet skal bekreftes og underskrives av veileder og biveileder.

Om Ephorus: Informasjon om tekstgjenkjenningssystemet Ephorus og hvordan det benyttes ved MOFA og IGS.