Home
The Research School in Public Health and Primary Health Care

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Phd-utdanningen ved IGS

Her finner du retningslinjer og skjema som er gjeldende for Phd utdanningen ved IGS.

Main content

Velkommen til IGS: En folder med nødvendig og nyttig informasjon. En rask gjennomgang av innholdsfortegnelsen vil gi et overblikk over tema.

Phd kandidat ved IGS: Et skjema som skal fylles ut og vedlegges søknad om opptak i Phd programmet.

Søknad om innlevering av avhandling: Innholdet skal bekreftes og underskrives av veileder og biveileder.

Om Ephorus: Informasjon om tekstgjenkjenningssystemet Ephorus og hvordan det benyttes ved MOFA og IGS.