Hjem
Forskerskolen i samfunnsmedisinske fag

Ephorus - tekstgjenkjenningsprogram

Sammendraget til ph.d-arbeider skal kjøres gjennom Ephorus.

Hovedinnhold

Fra 2012 er det innført en ordning der sammendraget til alle ph.d.-arbeider ved Det medisinsk-odontologiske fakultet kjøres gjennom tekstgjenkjenningssystemet Ephorus. Med sammendraget menes alt utenom de publiserte artiklene. Dersom kandidaten har skrevet en monografi, skal hele avhandlingen kjøres gjennom programmet.

Les orienteringen fra MOFA