Hjem
Den Nordiske Forskerskolen for Utdanningsforskning

Hovedinnhold

Gjennomførte kurs

Doktorgradskursene i regi av vertsinstitusjonen UiB ved Det psykologiske fakultetet, Institutt for pedagogikk i 2022-2023 er: 

 

2023:

 

2022:

 

2021:

 

2020:

 • Quality research with Nvivo (8. januar 2020, Emneansvarlig Rune J. Krumsvik. Kursleder: høgskolelektor Kristine Ludvigsen, HVL, 1 eller 3 studiepoeng (m/paper), 19 deltagere).
 • Literature review on PhD-level (9. januar 2020, Emneansvarlig Rune J. Krumsvik. Kursleder: førsteamanuensis Fredrik M. Røkenes, NTNU, 1 eller 3 studiepoeng (m/paper), 21 deltagere).

 • Writing the synopsis in a doctoral thesis (5.mai 2020, Emne-/kursansvarlig: Rune Johan Krumsvik, 1 eller 3 studiepoeng (m/paper), 23 deltagere).

 • Mixed Method Research (14. mai 2020, Emne-/kursansvarlig: Rune Johan Krumsvik, 1 eller 3 studiepoeng (m/paper), 22 deltagere).  

 • Writing the synopsis in a doctoral thesis (16. juni 2020, Emne-/kursansvarlig: Rune Johan Krumsvik, 1 eller 3 studiepoeng (m/paper), 21 deltagere).

 • Analyses, ethics and reflexivity in Qualitative Research (18. og 19. juni 2020, Emne-/kursansvarlig: Gunn. E. Søreide, Hanne Riese, Line Hilt & Kjersti Lea, 1 eller 3 studiepoeng (m/paper), 15 deltagere). 

  • Gjennomførte dugnadsseminar under corona-situasjonen 5. mars 2020 - 18. juni 2020:

   • 24. april: 11.00-12.00: Kappen i en doktorgrad, prof. Rune J. Krumsvik, UiB/H.lektor Øystein O. Skaar, Høgskolen Innlandet
   • 28. april: 11.00-12.00: Kvalitative case studier, prof. Rune J. Krumsvik, UiB
   • 7. mai: 11.00-12.00:   Akademisk skriving: vitenskapelig artikkel, v/prof. Rune J. Krumsvik, UiB
   • 11. mai: 11.00-12.00: Mixed Method Research, v/prof. Rune J. Krumsvik, UiB
   • 18. mai: 11.00-12.00: Literature review, v/prof. Rune J. Krumsvik, v/UiB
   • 26. mai: 11.00-12.00: Kappen i en doktorgrad, prof. Rune J. Krumsvik, UiB
   • 28. mai: 11.00-12.00: Kvalitative case studier, prof. Rune J. Krumsvik, UiB
   • 2. juni: 11.00-12.00:   Akademisk skriving: vitenskapelig artikkel, v/prof. Rune J. Krumsvik, UiB
   • 9. juni: 11.00-12.00:   Mixed Method Research, v/prof. Rune J. Krumsvik, UiB (utsett til august))
   • 18. juni: 11.00-12.00: Literature review, v/prof. Rune J. Krumsvik, v/UiB
 • Bildung and pedagogical practices. Nettside: https://www.hvl.no/studier/studieprogram/emne/phd901
 • «Lærerprofesjonen». Nettside: https://www.hvl.no/studier/studieprogram/emne/phd905

 

Her er doktorgradskursene som partnerinstitusjon i WNGER II, VID har åpnet opp for WNGER II-stipendiater. Det er viktig at du som WNGER II-stipendiat går inn på kurslinkene under og leser nøye informasjonen om innhold, studiepoeng, påmelding, etc. All påmelding
skal skje direkte til VID:

Her er doktorgradskursene som partnerinstitusjon i WNGER II, HVO har åpnet opp for WNGER II-stipendiater. Det er viktig at du som WNGER II-stipendiat går inn på kurslinkene under og leser nøye informasjonen om innhold, studiepoeng, påmelding, etc. All påmelding
skal skje direkte til HVO. Doktorgradskurs ved partnerinstitusjon i WNGER II, Høgskulen i Volda:

 • DRHS900 Strukturelle vilkår for profesjonsutøving H20 - søknadsfrist 21. september
 • DRHS901 Vitskapsteori og etikk V21 - oppstart 20. april, utlysing ca 3mnd før, søknadsfrist ca 6 veker før
 • DRHS904 Profesjonsteori, skjønnsutøvelse og profesjonsetikk - oppstart 2. februar, utlysing ca 3mnd før, søknadsfrist ca 6 veker før

 

2019:

 • How to write scientific articles within educational research (24. Januar 2019, Emne-/kursansvarlig: Rune Johan Krumsvik, 1 eller 3 studiepoeng (m/paper), 17 deltagere)
 • Mixed Method Research (20-21 mai 2019, Emne-/kursansvarlig: Burke Johnson/Rune Johan Krumsvik, 1 eller 3 studiepoeng (m/paper), 19 deltagere).  
 • The 1st Annual Doctoral Supervision Seminar (20. mai 2019, Bergen, 24 deltagere). Veilederseminar i WNGER II med Kate Whittington & Rob Bongaardt.
 • Literature review on PhD-level, Bergen Summer Research School/WNGER II (19. juni 2019, Emne-/kursansvarlig: Rune Johan Krumsvik, 72 deltagere).
 • Writing the synopsis in a doctoral thesis (27. august 2019, Emne-/kursansvarlig: Rune Johan Krumsvik, 1 eller 3 studiepoeng (m/paper), 31 deltagere).
 • The use of theory in education research (13. desember 219, Emneansvarlig Rune J. Krumsvik. Kursleder: prof. Tone Kvernbekk, UiO, 1 eller 3 studiepoeng (m/paper), 15 deltagere).

2018:

 • 1. Mixed Method Research (29-30 januar 2018, Emne-/kursansvarlig: Burke Johnson/Rune Johan Krumsvik, 1 eller 3 studiepoeng (m/paper), 22 deltagere).  
 • 2. Writing the synopsis in a doctoral thesis (2. mai 2018, Kursansvarlig: Rune Johan Krumsvik, 1 eller 3 studiepoeng (m/paper), 21 deltagere).
 • 3. Literature review on PhD-level (13. juni 2018, Emne-/kursansvarlig: Rune Johan Krumsvik, 1 eller 3 studiepoeng (m/paper), 19 deltagere)) i lag med Fredrik Mørk Røkenes, NTNU.
 •  4. Introduction to Metaanalysis (14. juni 2018, Emne-/kursansvarlig: Rune Johan Krumsvik, sammen med Kjetil Høydal, HVO. 1 eller 3 studiepoeng (m/paper), 17 deltagere)
 •  5. Analyses, ethics and reflexivity in Qualitative Research (20.-21 juni 2018, Emne-/kursansvarlig: Gunn. E. Søreide, Hanne Riese, Line Hilt & Kjersti Lea, 1 eller 3 studiepoeng (m/paper), 12 deltagere)
 •  6. Literature review on PhD-level, Bergen Summer Research School/WNGER II (12. juni 2018, Emne-/kursansvarlig: Rune Johan Krumsvik, 83 deltagere).
 •  7. Writing the synopsis in a doctoral thesis (23. august 2018, Emne-/kursansvarlig: Rune Johan Krumsvik, 18 deltagere)  
 •  8. Doctoral supervision (Bergen, 23. august 2018, Emne-/kursansvarlig: Dr. Anne Lee, 25 deltagere).  
 •  9. Writing the synopsis in a doctoral thesis (16. oktober 2018, Kursansvarlig: Rune Johan Krumsvik, 1 eller 3 studiepoeng (m/paper), 20 deltagere).
 • 10. Literature review on PhD-level (22. oktober 2018. Emne-/kursansvarlig: Rune Johan Krumsvik, 1 eller 3 studiepoeng (m/paper), 19 deltagere) sammen med Fredrik M. Røkenes, NTNU
 • 11. Research ethics (22. og 23. november 2018, Emne-/kursansvarlig: Marit Ulvik, Vegard Kvam og Ingrid Helleve), 1 eller 3 studiepoeng (m/paper), 8 deltagere)

2017:

 • 1. Literature review on PhD level (30.-31 mars 2017, Emne-/kursansvarlig: Rune Johan Krumsvik, 1 eller 3 studiepoeng (m/paper), 21 deltagere) i lag med Fredrik Mørk Røkenes, NTNU.
 • 2. Doctoral supervision seminar (Solstrand Hotel, 25. oktober 2017) med Sally Barnes, Roger Säljo & Kate Whittington.

2016:

 • 1. Literature review on PhD level (9. juni 2016, Emne-/kursansvarlig: Rune Johan Krumsvik, 1 eller 3 studiepoeng (m/paper), 23 deltagere) i lag med Fredrik Mørk Røkenes, NTNU.