Hjem
GenderAct - Et prosjekt for kulturendring og kjønnsbalanse
Nyhet

GenderAct lyser ut to programmer

Vil du utvikle deg som forskningsleder? Ser du verdien av nettverksbygging? Nå tilbyr Matnat-fakultetet to utviklingsprogrammer for kvinnelige forskere, gjennom prosjektet GenderAct, som er støttet fra NFRs Balanseprogram.

illustrasjon av nettverk
Foto/ill.:
pexels-pixabay

Hovedinnhold

Gjennom våren har GenderActs ansatte i vitenskapelige stillinger sammen med prosjektledelsen og andre ressurpersoner tilknyttet prosjektet, arbeidet med å utvikle Toppforskerprogrammet og Nettverk for yngre forskere. Det er gledelig at vi nå har åpnet for påmelding til disse, sier prosjektleder og fakultetsdirektør Elisabeth Müller Lysebo, som håper at disse tiltakene sammen med andre tiltak i prosjektet vil bidra til å forbedre kjønnsbalansen på fakultetet.

GenderAct skal bidra til å etablere et mer likestilt karriereløp for kvinner og menn ved fakultetet, og skal gi viktige bidrag til vårt langsiktige arbeid for å forbedre kjønnsbalansen i vitenskapelige toppstillinger og toppforskningsledelse. 

Søknadsprosessen

Interesserte søkere kan få søknadsskjema ved å henvende seg til eget institutt. Søkere som ønsker å delta i et av programmene fremmer søknad gjennom sin instituttleder, som prioriterer og oversender til fakultetet for endelig beslutning innen 9. juli. Nærmere beskrivelse av de to programmene finner du her: Toppforskerprogrammet og Nettverk for yngre forskere.

Erfaringsmessig blir deltakerutbyttet best når det samles deltakere med forskjellig bakgrunn med hensyn til erfaringer, miljøer og fagområder. Det å sikre mangfold i deltakergruppen er derfor en viktig del av opptaksprosessen, sier Lysebo.