Hjem
GenderAct - Et prosjekt for kulturendring og kjønnsbalanse
GenderAct

Tiltaksplan for lokalt balansearbeid vedteke av fakultetsstyret

Det nye fakultetsstyret ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet har vedteke Tiltaksplan for kjønnsbalanse, likestilling og mangfold 2021-2023.

Fakultetsstyret for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Fra venstre: Brigt Håvardstun, Katja Enberg, Eivind Valen, Jessica Tengvall, Anne Gine Hestetun, Solveig Osjord, Lill Kristin Knudsen, Gunn Mangerud (dekan), Jo Døhl. Ikke til stede: Elin Da
Fakultetsstyret for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Fra venstre: Brigt Håvardstun, Katja Enberg, Eivind Valen, Jessica Tengvall, Anne Gine Hestetun, Solveig Osjord, Lill Kristin Knudsen, Gunn Mangerud (dekan), Jo Døhl. Ikke til stede: Elin Darelius.
Foto/ill.:
Eivind Senneset, UiB

Hovedinnhold

Fakultetsstyret ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet hadde sitt første møte 15. september. 

I møtet vedtok styret Tiltaksplan for kjønnsbalanse, likestilling og mangfold 2021-2023.

Sjå sakspapira her.

Les heile tiltaksplanen her.

Tiltaksplanen er tett knytt til kjønnsbalanseprosjektet GenderAct. Eit overordna tiltak i tiltaksplanen er å prioritere arbeidet som foregår gjennom GenderAct, og fakultetet vil sikre at tiltakene der blir implementert ved alle institutt. Dette inneber mellom anna nye rutinar for rekrutteringsprosessar samt arbeid med karriereutvikling. 

Tiltaksplanen lanserer tiltak for å betre kjønnsbalansen i vitskaplege stillingar, i andre stillingskategoriar og i utdanning. 

Universitetet i Bergen arbeider med ein overordna handlingsplan for likestilling og mangfald, som vert vedteken i løpet av hausten. Fakultetet sin tiltaksplan inkluderer difor tiltak knytt til mangfald og integrering, og påpeiker at dette bør adresserast i det viktige kulturbyggingsarbeidet som denne hausten er i gang ved institutta.

I sitt vedtak legg fakultetsstyret opp til at tiltaksplanen skal vere eit dynamisk dokument. Den vil bli revidert etter at UiB sin nye handlingsplan for likestilling og mangfald er endelig vedteken, og i takt med dei ønska prioriteringer som kjem gjennom Lokalt balansearbeid.