Hjem
Geofysisk institutt
Forskningssamarbeid

Arktis sett fra to sider av verden

Klimaendringer i Arktis og Antarktis var temaet da rundt seksti forskere fra Japan og Norge møttes i Bergen denne uken.

Samarbeid Norge Japan
Forskere fra Norge og Japan møttes i Bergen for å diskutere klimaendringer i nordområdene
Foto/ill.:
Ellen Viste

Hovedinnhold

Bjerknessenterets auditorium var fylt til randen under åpningen av to japansk-norske møter på tirsdag - det ene for Partnership between Norway and Japan for excellent education and research in weather and climate dynamics (NORPAN), det andre et symposium organisert av Japan Society for the Promotion of Science (JSPS), Japanese National Institute of Polar Research (NIPR) og Bjerknessenteret for klimaforskning.

I sin åpningstale fremhevet Julie Christiansen fra Norges forskningsråd betydningen av samarbeid med Japan som en ledende forskningspartner. Japan er i verdensfronten hva teknologisk utvikling angår, og institusjonene som er med på samarbeidet er blant de beste i Asia. 

NORPAN-prosjektet, som startet i fjor, utgjør en plattform for utveksling og felles opplæring av norske og japanske doktorgradskandidater. De viktigste partnerne i Japan er Atmosphere and Ocean Research Institute (AORI) og Hisashi Nakamura Laboratory, begge tilknyttet Universitetet i Tokyo.

Hvordan klimaendringer i Arktis kan påvirke Japans klima er et viktig tema for japanske klimaforskere, foreløpig med flere spørsmål enn svar

Til tross for at det meste av Japan ligger mellom 30 og 45 grader nord, har japansk forskningsaktivitet i Arktis vært høy i årevis. Det japanske polarinstituttet har hatt en base i Ny-Ålesund på Svalbard siden 1990. 

I Bergen fikk deltagerne anledningen til å diskutere og utveksle ideer om de felles klimautfordringene Norge og Japan står overfor, som reduksjon i sjøis, havforsuring og mindre vintersnø.

– På denne måten kan jeg jobbe både med japanske og norske forskere, sier Fumiaki Ogawa. 

Ogawa er en japansk forsker som kom til Bjerknessenteret og Geofysisk institutt ved Universitetet i Bergen for to og et halvt år siden. På tirsdag presenterte han nye resultater om effekten av redusert sjøisdekke i Barentshavet.

Denne saken er også publisert på Bjerknessenteret for klimaforskning sine nettsider.