Hjem
Geofysisk institutt
VALG

Valg på nye instituttrådmedlemmer til Geofysisk institutt våren 2022

I år er det valg, og det skal avholdes valg til instituttrådet for gruppene B og D for perioden 01.08.2022-31.07.2023.

Valg
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Kunngjøring - valg til instituttrådet våren 2022

Det skal velges representanter til følgende grupper:

Gruppe B: Midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger, det skal velges 1 medlem og 2 varamedlemmer.

Gruppe D: Studentene, det skal velges 2 medlemmer og 2 varamedlemmer. Fagutvalget Geofysisk fagutvalg (GFFU) og Lumen er kontaktpunkt for studentvalget, og vil avgjøre valgform; elektronisk valg eller valg i valgforsamling.

Valgresultater 2021-2025

Fast ansatte i forsknings- og undervisningsstillinger (gruppe A)

Valgt som medlemCamille Li
 Kjersti Birkeland Daae
 Harald Sodemann
Valgt som varamedlemLea Svendsen
 Clemens Spensberger
 Truls Johannessen

Midlertidig ansatte i vitenskapelige stillinger (gruppe B)

Valgt som medlemKjersti Konstali
Valgt som varamedlemJenny Sjåstad Hagen
 Anna-Marie Strehl

Ansatte i administrative og tekniske stillinger (gruppe C)

Valgt som medlemIdar Hessevik
 Mahaut de Vareilles
Valgt som varamedlemGerrit Benjamin Pfeil
 Silje Amalie Eikeland Rose
 Elin Sletbakk

Studenter (gruppe D)

Valgt som medlemThorbjørn Østenby Moe
 Karoline Holand
Valgt som varamedlemIdunn Hana
 Eirik Kvamme

Forslagsfrist: 25. mars kl. 12.00

Valgperiode:
Valget begynner kl 09.00 den 23. mai og avsluttes den 25. mai 2022 kl. 12.00.

Hvordan fremme forslag til medlemmer til instituttrådet:

  • Forslaget må være skriftlig.
  • Det må være underskrevet av minst samme antall forslagsstillere som det antall kandidater forslaget inneholder.
  • Forslagsstiller må oppfylle kriteriene til stemmerett.
  • Ingen kan skrive under på mer enn ett forslag.
  • De foreslåtte må være valgbare.
  • Foreslås kandidat som kan kreve seg fritatt fra valg, skal forslaget vedlegges skriftlig samtykke fra vedkommende.
  • Forslaget må ha kommet inn senest kl 12.00 den 28. mars 2019.

Forslagene skal skannes og sendes per e-post til elin.rod@uib.no (eller kristin.kalvik@uib.no) og gry.parker@uib.no, eller sendes til Valgstyret MN-fak v/ Gry E. Parker, Realfagbygget, Allégt. 41, u. etg., Ledelse og Stab, 5007 Bergen.

Manntall - liste over stemmeberettigede

Ansatte og studenter må selv sjekke at de står i manntallet

For å kunne foreslå kandidater eller for å kunne få lov til å stemme må du stå i manntallet til UiB.

For å ha stemmerett må du være ansatte fast i minst 50 % stilling. Stemmerett har også de som er midlertidig ansatt for en periode på minst ett år i minimum 50 % stilling eller som på valgtidspunktet har hatt et sammenhengene ansettelsesforhold på 12. måneder i minst 50 % stilling.

Studenter som er registrert som student og har betalt semesteravgift det semesteret valget avholdes har stemmerett.

Her kan du sjekke om du står i manntallet:

Ansatte

Studenter

Dersom du har spørsmål til manntallet send e-post til: gry.parker@uib.no

Valgreglement for instituttråd ved UiB.

Instituttrådets nåværende sammensetning

Fast ansatte i forsknings- og undervisningsstillinger (gruppe A)

Valgt som medlemCamille Li
 Kjersti Birkeland Daae
 Harald Sodemann
Valgt som varamedlemLea Svendsen
 Clemens Spensberger
 Truls Johannessen

Midlertidig ansatte i vitenskapelige stillinger (gruppe B)

Valgt som medlemKjersti Konstali
Valgt som varamedlemJenny Sjåstad Hagen
 Anna-Marie Strehl

Ansatte i administrative og tekniske stillinger (gruppe C)

Valgt som medlemIdar Hessevik
 Mahaut de Vareilles
Valgt som varamedlemGerrit Benjamin Pfeil
 Silje Amalie Eikeland Rose
 Elin Sletbakk

Studenter (gruppe D)

Valgt som medlemThorbjørn Østenby Moe
 Karoline Holand
Valgt som varamedlemIdunn Hana
 Eirik Kvamme

 

Valgstyret MN-fak. våren 2020

Gr. A: Fredrik Manne, professor, Institutt for informatikk, leder valgstyret Vara: Tanja Barth, professor, Kjemisk institutt

Gr. A: Jorun Egge, professor, Institutt for biologi. Vara: Bjørn Grung, førsteamanuensis, Kjemisk institutt

Gr. B: Lea Svendsen, postdoktor, Geofysisk institutt

Gr. C: Linda Vagtskjold, administrasjonssjef, Institutt for informatikk. Vara: Ole Tumyr, overingeniør, Institutt for geovitenskap

Gr. D: Ida Landmark Fjermestad, masterstudent, Kjemisk institutt 

 

Ved storvalg

Gruppe A: Fast ansatte i undervisnings- og forskerstillinger, det skal velges 4 medlemmer og 2 varamedlemmer.

Gruppe C: Ansatte i amninistrative og tekniske stillinger, det skal velges 2 medlemmer og 2 varamedlemmer.