Hjem
Senter for Griegforskning
Historie

Senterets historie

"– Vi er veldig glade for nå å få Senter for Griegforskning. Dette har vært drøftet i mer enn ti år", sier rektor Sigmund Grønmo.

Senter for Griegforskning
Foto/ill.:
Senter for Griegforskning

Hovedinnhold

Opprettelsen av Senter for Griegforskning

Våren 2011 ble Senter for Griegforskning etablert ved Universitetet i Bergen i samarbeid med Bergen kommune og med økonomisk bidrag fra Kavlifondet. Idéen om et forskningssenter knyttet til Edvard Griegs arv og styrkingen av kunnskapen om vestnorsk musikk har vært drøftet over lengre tid med Bergen kommune, de utøvende musikkmiljøene og med kunstmuseene i Bergen. Også fagmiljøet ved Griegakademiet har stilt seg positiv til initiativet. Senteret er derfor opprettet som et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Bergen, Bergen kommune ved Bergen Offentlige Bibliotek og Kunstmuseene i Bergen ved KODE komponisthem.

Professor II-stillinger og PhD-stipendiater

Takket være Kavli-fondets bidrag var det mulig å opprette professor II-stillinger ved senteret: Arvid O. Vollsnes, professor emerit. ved Universitetet i Oslo (Institutt for musikkvitenskap) og Patrick Dinslage, professor emerit. ved Universität der Künste i Berlin (Fakultet for musikk) har vært tilknyttet Griegsenteret i perioden 2011-2015.  
Høsten 2012 og våren 2013 kunne det også tilsettes to PhD-stipendiater gjennom tildelinger fra Universitetet i Bergen.

Grieg- og spesialarkivene ved Bergen Offentlige Bibliotek

Bibliotekets Griegsamling har formidlet arven etter Grieg fra materialet ble overlevert biblioteket etter Nina Griegs død i 1936. I dag er nesten alle notemanuskripter skannet og publisert på bibliotekets hjemmeside, samt at brev og andre tekster er transkribert og kan søkes opp i fulltekst. I 2012 ble Griegsamlingen tatt opp i UNESCOs Memory of the world-register. På Bergen Offentlige Bibliotek ligger det også arkivene til Harald Sæverud, Ole Bull og andre sentrale vestnorske komponister og musikere.

Om senteråpningen i media 

Se: flickrPå høyden 8. febr. o16. mars 2011 og NRK Hordaland.