Hjem
Havobservasjonslaboratoriet
Om oss

Arbeider tett med industrien

Hovedinnhold

Det er Universitetet i Bergen, Havforskningsinstituttet og Forsvarets forskningsinstitutt som står bak Norsk havlaboratorium.

Vi er finansiert gjennom en rekke infrastrukturprosjekter fra Forskningsrådet.

Vi har utstyr for marin overvåking som blant annet framskaffer data for å:

  • Følge klimaendringene i havet tett
  • Overvåke hvordan økt temperatur påvirker dyreplankton, fisk og andre marine arter
  • Effekter av mulige oljeutslipp i sårbare områder

Norsk havlaboratorium arbeider tett med industrien for å få frem teknologi og kompetanse til framtidens observasjons- og overvåkningsmetoder.

Det er i hovedsak prototyper av ulik teknologi som er samlet i den store lagerhallen på Marineholmen. Dette utstyret kan settes i produksjon av industri som ser et forretningspotensial i teknologien.

Havlaboratoriet huser ikke bare dagens teknologi, men skal også være en ”kreativitetslab” for ingeniører, forskere og studenter på tvers av institusjoner, industrier og prosjekt.