Hjem
Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL)
Ny forskning/Horisont 2020

Ungdomsfedme i Europa

Et internasjonalt forskningsprosjekt skal undersøke hvordan samfunnet kan legge til rette for at ungdom velger et sunt kosthold og en aktiv livsstil. HEMIL-senteret er partner i prosjektet

Fedme blant ungdom
Nytt stort forskningsprosjekt om ungdomsfedme i Europa starter nå. Oddrun Samdal, professor ved HEMIL-senteret og viserektor for utdanning ved UiB deltar i prosjektet.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

HEMIL-senteret ved Oddrun Samdal er partner i prosjektet som skal bidra til å redusere overvekt og fedme hos ungdom i Europa. Knut-Inge Klepp ved Folkehelseinstituttet er prosjektets leder og det blir kick-off-møte for prosjektet i Oslo 27.-28.juni. 

Hva skal de tre involverte forskerene fra UiB bidra med inn mot prosjektet?

–  UiB skal bidra med to hovedkompetansefelt. Pål Davidsen og Birgit Kopainsky vil være ansvarlige for å lage dynamiske modeller basert på teori og empiri om hva som påvirker overvekt hos unge. Og jeg skal være ansvarlig for arbeidet med datakvalitet og datadeling fra prosjektet, sier Oddrun Samdal, professor ved Hemilsenteret og viserektor for utdanning ved UiB. 

Hvofor er dette prosjektet viktig?

– Prosjektet har som mål å forebygge overvekt og fedme blant ungdom. Dette er en stor og økende helseutfordring i hele Europa. Vi skal samarbeide med ungdom om å utvikle og påvirke nasjonal og internasjonal politikk, som kan stoppe utviklingen og på sikt forebygge overvekt hos ungdom.

Knut-Inge Klepp, Folkehelseinstituttet, forteller at Europakommisjonen har bevilget 90 millioner kroner fra sitt forskningsbudsjett til prosjektet, som har fått navnet CO-CREATE og vil foregå i perioden 2018-2023. Prosjektet er et samarbeid mellom 14 partnere fra seks europeiske land samt Sør-Afrika, Australia og USA. Partnerne kommer fra ulike sektorer i samfunnet, og ulike fagdisipliner.

Les mer om prosjektet her