Hjem
Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL)
Studentprosjekt

Studentprosjekt med Branns Gatelag

Gjennom prosjektet så studentene nærmere på hvordan spillerne på laget opplevde inkluderingen av nye medlemmer.

Lag
Masterstudenter fra HEMIL-senteret (Maren Risøen, Kjersti Ørjasæter og Jenny Baksaas) sammen med Gatelagets ledelse og noen av spillerne. Studentene Maria Bøhlerengen og Heidi Marie Kirkeng Kjølstad var ikke tilstede da bildet ble tatt.
Foto/ill.:
Master studenter ved Hemil-senteret

Hovedinnhold

I andre semester av master i helsefremmende arbeid og helsepsykologi gjennomføres emnet «Planlegging, implementering og evaluering i helsefremmende arbeid» hvor studentene blant annet gjennomfører et tre ukers gruppearbeid med fokus på å evaluere et helsefremmende tiltak som gjennomføres i praksisfeltet. Dette kan være tiltak i kommunen, fylket eller i det private. Fagmiljøet ved masterutdanningen ønsker at studentene i stor grad skal få bidra og være aktiv i sin faglige utvikling gjennom masterutdanningen. Derfor er det valgt en studentaktiv tilnærming til praksisstedene, hvor det er studentene selv som finner frem til og tar initiativ til kontakt med praksisfeltet. Tilbakemeldingen fra studentene er at dette i stor grad oppleves som positivt, motiverende og faglig utviklende.

Våren 2018 tok en av studentgruppene kontakt med fotballklubben SK Brann og deres avdeling for samfunnsansvar. Her fikk studentene stifte kjennskap til Gatelaget, et dagtilbud for personer med rusproblemer i Bergen. Tiltaket har som målsetting å motivere til flere rusfrie dager og gi medlemmene økt livskvalitet gjennom fellesskap og fysisk trening. Gjennom prosjektet så studentene nærmere på hvordan spillerne på laget opplevde inkluderingen av nye medlemmer, og studentene skriver at «det har vært en uvurderlig erfaring for oss å få anledning til å knytte teori og praksis sammen i et prosjekt som har vært både spennende, morsomt og til stor inspirasjon for våre videre studier innen helsefremmende arbeid».