Hjem
Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL)
Nyhet

Ny master i barnevernsarbeid ved HEMIL

Fra høsten 2023 har institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL) tilbud om master i barnevernsarbeid. I dette programmet kan studenter med erfaring fra arbeid med utsatte barn og unge lære om barnevernsarbeid.

Stab master i barnevernsarbeid
Fra venstre: Francisca C. Altamirano, Lill Susann Y. Haugen, Sara Jahnke, Olin B. Oldeide, Nawar Sayyad, Anette Iversen og Ragnhild Hollekim.
Foto/ill.:
HEMIL

Hovedinnhold

Dette vil være en master for personer med utdannelse innen sosialt arbeid, barnevern, vernepleie eller andre relevante yrkesgrupper som har minst et års erfaring i arbeid med utsatte barn og unge.

Barnevern strekker seg forbi barnevernskontorets fire vegger. Det å styrke faglig kompetanse om barnevern blant andre relevante faggrupper, er viktig i arbeidet med å heve innsatsen for utsatte barn og unge, sier førsteamanuensene Olin Blaalid Oldeide og Lill Susann Ynnesdal Haugen, som har jobbet med utviklingen av det nye programmet.

Ved master i barnevernsarbeid vil studentene få tre fordypninger. Kort oppsummert går fordypningene på å se barn og familier i utsatte livssituasjoner i sammenheng med (1) de lokale og større omgivelsene og systemene og (2) kulturene, verdiene og mangfoldet som de er en del av, og 3) ressursene som de har, sier Blaalid Oldeide.

Ved HEMIL er vi engasjert i ressursperspektiver på tvers av studieprogram. I barnevernsarbeid vil studentene lære å se etter og styrke ressurser og muligheter som finnes hos og rundt familier som i en kortere eller lengre periode trenger støtte fra barnevernet. Dette er ressurser som dessverre kan gå under radaren om en primært arbeider problembasert, sier Ynnesdal Haugen.

Det har vært en hektisk høst for barnevernsstaben ved HEMIL. Samtidig med utviklingen av det nye programmet i barnevernsarbeid, har det vært oppstart på et annet nytt masterprogram – master i barnevern, som er et tilbud for studenter med BA i barnevernspedagogikk. Disse to masterprogrammene er en del av regjeringens satsning på å heve kompetansen i barnevernet, og innen 2030 skal alle som jobber i barnevernet ha en master, eller tilsvarende. HEMIL har lang erfaring med å utdanne masterstudenter i barnevern. Regjeringens nye retningslinjer har ført til behov for fornying og resultatet er altså to nye programmer.

Vi ser mange fordeler med å denne satsingen på begge masterprogrammene, og vi ser frem til spennende undervisning og engasjerte studenter, sier Blaalid Oldeide.  

På HEMIL gleder staben i barnevern seg til å ta imot nye studenter fra høsten 2023, og feirer anledningen med marsipankake.