Hjem
Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL)
Utdanning

Master i barnevernsarbeid

Masterprogrammet i barnevernsarbeid er eit heiltidsstudium på 2 år. Utdanninga skal gi ulike perspektiv på barn, unge og familiar i utsette livssituasjonar.

Master i Barnevernsarbeid

Produsent:
UiB

Hovedinnhold

OM STUDIET

  • Denne utdanninga byggjer på bachelor i sosialt arbeid, vernepleie og barnevern.
  • Det skal vidare utdjupa kva forhold i samfunnet som særleg har noko å seia for barn, unge og familiars velferd og kvardagsliv.
  • Søkjarar med ein annan helsefagleg, pedagogisk, psykologisk eller samfunnsvitskapleg utdanning er også kvalifiserte for opptak så lenge desse kandidatane har minimum eitt års relevant yrkesrøynsle frå arbeid med barn unge og familiar i utsette livssituasjonar.