Hjem

HEMIL-senteret

Instituttrådet

Instituttleder, stedfortreder og sammensetning av instituttråd er godkjent av fakultetsstyret for perioden 1. august 2017 til og med 31. juli 2021 for gruppe A og C, og fra og med 1. august 2018 til og med 31. juli 2019 for gruppe B og D.

Instituttleder, stedfortreder og instituttråd 

Instituttleder: Benedicte Carlsen

Stedfortreder: Ragnhild Bjørknes

Instituttrådets sammensetning:

  • Gruppe A: Haldis Haukanes, Ingrid Holsen, Ragnhild Hollekim

1.vara: Ragnhild Bjørknes
2.vara: Torill Larsen
3.vara: Marguerite Daniel
4.vara: Anette Iversen
5.vara: Hilde Hetland

  • Gruppe B: Elisabeth Årdal

1.vara: Oyeniyi Samuel Olaniyan
2.vara: Raquel Herrero Arias
3.vara: Frida Mathisen

  • Gruppe C: Maria Luttges Mathieu, vara: Grete Line Simonsen
  • Gruppe D

Møteplan

Vil bli annonsert.

 Møtene avholdes på møterommet, HEMIL-senteret.