Hjem
Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL)

Instituttrådet ved Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL)

Instituttleder, stedfortreder og sammensetning av instituttråd er godkjent av fakultetsstyret for perioden 1. august 2017 til og med 31. juli 2021 for gruppe A og C, og fra og med 1. august 2019 til og med 31. juli 2020 for gruppe B og D.

Instituttleder, stedfortreder og instituttråd 

Instituttleder: Benedicte Carlsen

Stedfortreder: Ragnhild Bjørknes

Instituttrådets sammensetning:

  • Gruppe A: Haldis Haukanes, Ingrid Holsen, Ragnhild Hollekim

1.vara: Ragnhild Bjørknes
2.vara: Torill Larsen
3.vara: Marguerite Daniel
4.vara: Anette Iversen
5.vara: Hilde Hetland

  • Gruppe B: Olin Blaalid Oldeide

1.vara: Raquel Arias
2.vara: Frida Mathisen

  • Gruppe C: Maria Luttges Mathieu
  • Gruppe D: Anniken Marie Williams

Møteplan

Vil bli annonsert.

Møtene avholdes på møterommet, HEMIL-senteret.