Hjem
Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL)
INSTITUTTRÅD

Instituttrådet ved Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL)

Instituttrådet behandler og fatter vedtak i saker på vegne av instituttet og består av representanter for ansatte og studenter ved instituttet.

Hovedinnhold

Instituttleder, stedfortreder og instituttråd 

Instituttleder: Fungisai Ottemöller

Stedfortreder: Siri Lange

Instituttrådets sammensetning:

  • Gruppe A: Haldis Haukanes, Anette Iversen, Siri Lange

1.vara: Ingrid Holsen
2.vara: Ragnhild Hollekim

  • Gruppe B: Magnus Jørgensen

1.vara: Sara Madeleine Kristensen

  • Gruppe C: Maria Luttges Mathieu

1. vara: Francisca Caceres Altamirano

  • Gruppe D: Sara Margareta Johansson

Valgperioden for gruppe A og gruppe C er fra 01.08.2021 til 31.07.2025.

Valgperioden for gruppe B og gruppe D er fra 01.08.2022 til 31.07.2023.