Hjem
Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL)
INSTITUTTRÅD

Instituttrådet ved Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL)

Instituttleder, stedfortreder og sammensetning av instituttråd er godkjent av fakultetsstyret for perioden 1. august 2021 til og med 31. juli 2025 for gruppe A og C, og fra og med 1. august 2021 til og med 31. juli 2022 for gruppe B og D.

Hovedinnhold

Instituttleder, stedfortreder og instituttråd 

Instituttleder: Benedicte Carlsen

Stedfortreder: Ragnhild Bjørknes

Instituttrådets sammensetning:

  • Gruppe A: Haldis Haukanes, Fungisai Ottemöller, Anette Iversen

1.vara: Siri Lange
2.vara: Ingrid Holsen
3.vara: Ragnhild Hollekim

  • Gruppe B: Magnus Jørgensen

1.vara: Sara Madeleine Kristensen

  • Gruppe C: Maria Luttges Mathieu

1. vara: Francisca Caceres Altamirano

  • Gruppe D