Hjem
Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL)

Vitenskapelig ansatte ved Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL)

Marguerite  Daniels bilde

Marguerite Daniel

Professor, Member of the Global Working Group on Salutogenesis

Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL)

  • +47 55 58 32 20

Marguerite.Daniel@uib.no

Ingrid Holsens bilde

Ingrid Holsen

Professor, Professor Master i helsefremmende arbeid

Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL)

  • +47 55 58 32 18

Ingrid.Holsen@uib.no

Maurice B Mittelmarks bilde

Maurice B Mittelmark

Professor emeritus, I have a part time position as professor emeritus at my university, doing a little teaching on salutogenesis, and book writing and editing, and helping out with academic committee work.

Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL)

  • +47 951 39 225

Maurice.Mittelmark@uib.no