Hjem
Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL)

Vitenskapelig ansatte ved Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL)

Marguerite  Daniels bilde

Marguerite Daniel

Professor, Member of the Global Working Group on Salutogenesis

Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL)

  • +47 55 58 32 20

Marguerite.Daniel@uib.no

Ingrid Holsens bilde

Ingrid Holsen

Professor, Professor Master i helsefremmende arbeid

Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL)

  • +47 55 58 32 18

Ingrid.Holsen@uib.no

Heidi Marie Kirkeng Melings bilde

Heidi Marie Kirkeng Meling

Universitetslektor, i midlertidig bi-stilling ved HEMIL. Ansatt i 100% stilling som ph.d.-stipendiat ved Allmennmedisinsk forskningsenhet i NORCE og tilknyttet Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved UiB

Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL)

  • +47 482 60 643

Heidi.Meling@uib.no

Oddrun Samdals bilde

Oddrun Samdal

Professor, Professor of health promotion/health psychology

Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL)

  • +47 55 58 25 60

oddrun.samdal@uib.no