Hjem
Hjernen og musikk gruppen

Alzheimer og musikk

Vi søker deltakere til forskningsprosjektet ALMUTH ved Haukeland universitetssykehus.

Neste
Vi søker deltakere!
Foto/ill.:
Birthe Flo, UiB
1/2
Norwegian ALMUTH ad
Foto/ill.:
Norwegian ALMUTH ad
2/2
Tilbake

Hovedinnhold

Forskningsprosjektet har fått navnet ALMUTH, som står for Alzheimer og musikkterapi (ALzheimer and MUsic THerapy). Formålet med prosjektet er å forbedre helsen til personer som lever med Alzheimer sykdom, og bremse sykdomsprogresjon. Alzheimer sykdom kan per i dag ikke kureres, og koster samfunnet milliarder årlig. Medisiner har kun begrensede effekter, og det foreligger et økt behov for ikke-farmakologiske, kostnadseffektive behandlinger.

Både musikk og trening har vist seg å ha en rekke ulike effekter for personer med Alzheimer sykdom, og forsking tyder også på at det kan ha større effekt jo tidligere i sykdommen man starter slik behandling. Derfor utvider vi prosjektet til å også inkludere personer med mild kognitiv svikt og subjektiv kognitiv svikt, så vel som Alzheimer sykdom.

Vi søker dermed deltakere både med og uten en diagnose. Vi ser etter deltakere med mild kognitiv svikt, Alzheimer sykdom, eller deltakere som opplever hukommelsesvansker uten en kjent årsak. Dette vil si personer uten vaskulære sykdommer eller en historie innen psykiatrien. Hvis man ikke har en diagnose vurderer vi om man er en aktuell kandidat for prosjektet ved å utføre en screeningtest av hukommelsesvansker.

Deltakelse innebærer:

  • Alle deltakerne vil ta magnetisk resonans (MR) og en nevropsykologisk undersøkelse, samt noen fysiske tester, før og etter intervensjonsperioden på 12 måneder.

  • Deltakere vil bli tilfeldig inndelt i 3 grupper: musikk, trening eller kontrollgruppe.

  • Vi tilbyr 40 gratis økter av musikkterapi eller treningsterapi over en periode på 12 måneder.

  • Musikkgruppen innebærer ukentlig musikkterapi med en musikkterapeut og månedlig korøvelser (Man trenger ingen tidligere kunnskap eller god sangstemme).

  • Treningsgruppen innebærer ukentlig trening med personell utdannet innen idrett og fysioterapi (Man trenger ingen tidligere kunnskap og trening vil bli individuelt tilpasset).

  • Kontrollgruppen innebærer ingen aktiviteter, kun testing før og etter 12 måneder.

 

For påmelding, spørsmål eller mer informasjon, ta kontakt med Birthe Flo på telefon: +47 46 88 46 92, eller på epost birthe.flo@uib.no.