Hjem

Hjernen og musikk gruppen

Alzheimer og musikk

Vi søker deltakere til forskningsprosjekt ALMUTH

Prosjektet heter ALMUTH som står for Alzheimer og musikk terapi. Effekten av kor og sang terapi på hjernens plastisitet, humør og livskvalitet hos Alzheimers pasienter. Prosjektet har tre grupper, en gruppe får sang, en gruppe får fysisk aktivitet og en gruppe får tilbud om fysisk aktivitet og musikk etter 12 måneder. 

Formålet med prosjektet er å få bedre helse for pasienter som er i et tidlig stadie av Alzheimer sykdom (AS). Det er dyrt for kommunen med sykehjemsplasser, og målet for prosjektet er å finne en terapi som kan holde personer med AS hjemme lengst mulig. Formålet er også å øke livskvalitet og humør hos AS pasienter.

Vi rekruterer nå til prosjektet. Ta kontakt med Ulvhild Færøvik, forsker og stipendiat på email eller telefon for spørsmål og eventuelt deltakelse ulvhild.eide@uib.no og 55 58 62 09.