Hjem
Humanistiske fag
karriere

Hvilke jobber kan du få med humanistisk utdanning?

Mange av de utfordringene samfunnet står overfor i dag krever humanistisk kompetanse.

En gruppe studenter i klasserom
Humanister har en kompetanse ingen andre har: innen språk, religion, historie, kommunikasjon, analyse, estetikk, kunst og mye mer.
Foto/ill.:
Eivind Senneset, UiB

Hovedinnhold

Tre av de sterkeste driverne i samfunnet vårt er globalisering, migrasjon og digitalisering. I en slik verden er kunnskap om språk, kultur og mennesker viktigere enn noen gang. Undersøkelser viser for eksempel at norske bedrifter taper kontrakter og mister salg på grunn av manglende språkkompetanse og kulturforståelse.

Humanister kan få stillinger som leder, prosjektleder, redaktør, kommunikasjonsrådgiver, konsulent, journalist, tekstforfatter, lærer, kulturformidler og mye mer.

Hvor jobber humanister?

Alle virksomheter har behov for en ansatt som forstår kompleksiteten i tiden vi lever i, hvilke mekanismer som styrer utviklingen og hva som skal til for å formidle et budskap.

Du finner for eksempel humanister i departementer, fylkeskommuner, kommuner, organisasjoner, kulturinstitusjoner eller statlige institusjoner.

Humanister har en kompetanse ingen andre har: innen språk, religion, historie, kommunikasjon, analyse, estetikk, kunst og mye mer.

Det er årsaken til at du også finner humanister i bank, olje- og gassektoren, industri, kommunikasjonsbransjen, forlagsbransjen, media, og marin- og maritime bransjer.