Hjem
Institutt for fysikk og teknologi
Informasjon for ansatte

Informasjon for nytilsatte

Velkommen til IFT! Her finner du viktig informasjon for å komme i gang på instituttet.

klosser med new job
Foto/ill.:
Colourbox

 Du finner informasjon om arbeidsforhold ved UiB på ansattsidene. På personalportalen, Pagaweb, registrerer du fravær og ferie. Her kan du også finne lønnslipper og registrere reiseregninger og variable lønnsrelaterte utlegg. Mer informasjon om personalportalen finner du her.

Lønn

Lønnsutbetaling skjer 12. hver måned. Første gangs utbetaling er vanligvis forsinket, grunnet treghet i systemet. For utenlandske statsborgere som ikke har fått norsk bankkonto enda, kan a konto utbetaling ordnes, kontakt Elin Pedersen, rom 352, som vil være behjelpelig. Det vil bli i så fall bli utskrevet en sjekk som må hentes på lønnskontoret, Christiesgt. 18.; Nr 24 på dette kartet.  Andre må vente til ordinære lønnskjøringer.

 Utenlandske statsborgere må fylle ut skjemaet "Søknad om skattekort for utenlandske borgere" snarest (skjemaet kan lastes ned her). Dette skal leveres til Bergen likningskontor, Nonnesetergaten 4, 5015 Bergen (postaddresse:Pb. 8103, 4068 Stavanger). Før du har fått ordnet med skattekort blir du trukket 50% skatt av lønnen.

 Parkering

Det må søkes om parkeringstillatelse her. Vi gjør oppmerksom på at IFT har svært få parkeringsplasser.

Uten parkeringstillatelse risikerer du å bli borttauet. (Tillatelse = oblat som skal festes i bilens frontrute).

Tilgang til universitetets datasystem

Det må søkes om generell tilgang til universitetets datasystemer. Dette gjelder også ansatte med tidligere studentkonto på UiB. Søknad sendes elektronisk på SEBRA

Administrasjonssjefen får elektronisk melding tilbake for godkjenning av søknaden. Konto kan så opprettes på Sebra.

For tilgang til lokale it-ressurser: kontakt Magne Håvåg, rom 405.

Ved problemer med e-postkonto, vennligst kontakt administrasjonssjef Grete K. Ersland.

Nøkler - kopiering

Nøkler og nøkkelkort (sistnevnte til ytterdør) utleveres/bestilles av Karen-Margrete Hovland, (ekspedisjons­kontoret, rom 346). Skjema for søknad om nøkkelkort/ID-kort finnes vedlagt. For å kunne kopiere på instituttets kopimaskin (står på  rom 376)  må man bruke nøkkelkort.

 

Rekvisita - post

Rekvisita utdeles ved ekspedisjonen i 3.etasje. Her skal også all utgående post innleveres. Innkommet post blir plassert i posthyller i 1. etasje (rom 130) og må hentes der.

 

Fravær - permisjoner

Melding om fravær v/egenmeldinger og ferier samt søknad om permisjoner skal sendes elektronisk til instituttet via PagaWeb, nettadresse: pagaweb.uib.no

Næmere forklaring om fremgangsmåte får du her: http://pagaweb.b.uib.no/