Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Nyhet

"Flere eldre bør få dø hjemme"

I et intervju med NRK forteller leder for SEFAS, førsteamanuensis Bettina Husebø at "flere eldre bør få dø hjemme dersom de ønsker det".

Bettina Husebø
Bettina Husebø
Foto/ill.:
Grete Reimers

Hovedinnhold

I intervjuet forteller hun at Norge er det landet der færrest personer dør hjemme, kun mellom syv-15 % av befolkningen.

SEFAS ønsker gjennom forskningsprosjektet: ICI - HomeTime (Integrated Care Innovation: Improving Home time for the Elderly) å få kunnskap om hvordan en best skal kunne legge til rette for at flere eldre og syke kan bo hjemme i sluttfasen av livet. Studiens overordnede mål er å utvikle kunnskap om hvordan en kan tilrettelegge for at eldre og alvorlig syke skal kunne ha mulighet til å bo hjemme så lenge som mulig, og å kunne dø i eget hjem, dersom de ønsker det.

Du kan lese mer om prosjektet her

Populærvitenskapelige saker fra SEFAS kan du lese her.