Home
Department of Global Public Health and Primary Care

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

"Flere eldre bør få dø hjemme"

I et intervju med NRK forteller leder for SEFAS, førsteamanuensis Bettina Husebø at "flere eldre bør få dø hjemme dersom de ønsker det".

Bettina Husebø
Bettina Husebø
Photo:
Grete Reimers

Main content

I intervjuet forteller hun at Norge er det landet der færrest personer dør hjemme, kun mellom syv-15 % av befolkningen.

SEFAS ønsker gjennom forskningsprosjektet: ICI - HomeTime (Integrated Care Innovation: Improving Home time for the Elderly) å få kunnskap om hvordan en best skal kunne legge til rette for at flere eldre og syke kan bo hjemme i sluttfasen av livet. Studiens overordnede mål er å utvikle kunnskap om hvordan en kan tilrettelegge for at eldre og alvorlig syke skal kunne ha mulighet til å bo hjemme så lenge som mulig, og å kunne dø i eget hjem, dersom de ønsker det.

Du kan lese mer om prosjektet her

Populærvitenskapelige saker fra SEFAS kan du lese her.