Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Om Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS)

Illustrasjon om IGS sine visjoner
Foto/ill.:
IGS

Hovedinnhold

Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS) driver forskning og utdanning på et bredt spekter av fagområder; fysioterapi, genetisk veiledning, epidemiologi, samfunnsmedisin, statistikk, sykepleie, samfunnsfarmasi, etikk og allmennmedisin.

Instituttet huser også flere sentre: Senter for internasjonal helse (SIH), senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS), senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring (TVEPS), senter for translasjonell forskning i epidemologi (TRACE), senter for etikk og prioritering (BCEPS), senter for intervensjonsstudier i mødre- og barnehelse CISMAC og Pandemisenteret 

Forskerne ved instituttet er organisert i 20 forskningsgrupper.

Det er også to lokale forskerskoler på instituttet: Forskerskolen i samfunnsmedisinske fag og Forskerskolen i internasjonal helse 

Utdanning

Vi tilbyr utdanning på master- og profesjonsstudier, forskerutdanning og etter- og videreutdanning (EVU).

Internasjonale søkere til Master i global helse, se informasjon her.

Ønsker du mer informasjon kan du henvende deg til studie@igs.uib.no