Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Om Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS)

ansatte ved IGS avbildet på trappen utenfor kalfarveien 31

Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS) driver forskning og utdanning på et bredt spekter av fagområder; fysioterapi, genetisk veiledning, epidemiologi, samfunnsmedisin, statistikk, sykepleie, samfunnsfarmasi, etikk og allmennmedisin.

Instituttet huser også flere sentre: Internasjonal helse (SIH), alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS), tverrprofesjonell samarbeidslæring (TVEPS) og et Senter for fremragende forskning; CISMAC.

Forskerne ved instituttet er organisert i 14 forskningsgrupper.

Det er også to lokale forskerskoler på instituttet: Forskerskolen i samfunnsmedisinske fag og Forskerskolen i internasjonal helse 

Utdanning

Vi tilbyr utdanning på master- og profesjonsstudier, forskerutdanning og etter- og videreutdanning (EVU).

Internasjonale søkere til Master i global helse, se informasjon her.

Ønsker du mer informasjon kan du henvende deg til studie@igs.uib.no