Hjem

Senter for translasjonell forskning i epidemiologi (TRACE)

Hovedinnhold

TRACE Hjem

Senter for translasjonell forskning i epidemiologi (TRACE) har base i det epidemiologisk-statistiske miljøet ved IGS. Epidemiologifaget har utviklet seg radikalt de senere årene blant annet på grunn av utviklingen innenfor storskala dataanalyse og genetikk i tillegg til kausalteori for observasjonsdata. Senteret ønsker å ta utviklingen et steg videre ved å etablere nye samarbeids-konstellasjoner som involverer forskere med bakgrunn i biomedisin, bioinformatikk, klinikk i tillegg til epidemiologi og medisinsk statistikk. Forskere i disse feltene har tradisjonelt hatt ulik tilnærming til spørsmål om kausalitet, biologisk innsikt og relevans. Senteret arbeider med å skaffe finansiering til innovativ og integrert forskning på tvers av disse fagområdene for å løse aktuelle problemstillinger.

En gruppe forskere knyttet til senteret og som fokuserer spesielt på sykdommer i sentralnervesystemet arbeider med en SFF-søknad til Forskningsrådet. Denne søknaden er nå (juni 2021) kommet til trinn 2 i søknadsprosessen. Informasjonen om dette SFF-initiativet (TrEpi) er hovedsakelig på engelsk, og finnes her: Centre for Translational Epidemiology (TrEpi)

Kontakt: Professor Tone Bjørge