Hjem

Senter for translasjonell forskning i epidemiologi (TRACE)

Hovedinnhold

TRACE Hjem

Senter for translasjonell forskning i epidemiologi (TRACE) har base i det epidemiologisk-statistiske miljøet ved IGS. Epidemiologifaget har utviklet seg radikalt de senere årene blant annet på grunn av utviklingen innenfor storskala dataanalyse og genetikk i tillegg til kausalteori for observasjonsdata. Senteret ønsker å ta utviklingen et steg videre ved å etablere nye samarbeids-konstellasjoner som involverer forskere med bakgrunn i biomedisin, bioinformatikk, klinikk i tillegg til epidemiologi og medisinsk statistikk. Forskere i disse feltene har tradisjonelt hatt ulik tilnærming til spørsmål om kausalitet, biologisk innsikt og relevans. Senteret arbeider med å skaffe finansiering til innovativ og integrert forskning på tvers av disse fagområdene for å løse aktuelle problemstillinger.

Kontakt: Professor Tone Bjørge

TRACE Seminars spring 2023
Bilde seminar

TRACE Seminars spring 2023

The aims of the TRACE seminars are to provide knowledge into the field of translational research in epidemiology and provide a more robust understanding of the causal mechanisms behind non-communicable diseases (NCDs). The seminars are organized as monthly meetings.

Utlysning
Figuren beskriver konseptet til TRACE.

Senter for translasjonell epidemiologi (TRACE) - utlysning

Trond Mohn Stiftelse (TMS) ønsker å støtte opp om forskningsaktiviteten ved Senter for translasjonell epidemiologi ved UiB.