Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Strategi

Strategiplaner ved IGS

Kalfarveien 31
Foto/ill.:
Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

Visjon: «Bedre helse, bedre samfunn»

Her finner du lenke til strategiplaner ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin.

Retning og ambisjoner for Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Forskning:

 

Utdanning: 

 

Kommunikasjon:

Kommunikasjonsplan 2019-2021