Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin

IGS utdanningsstrategi 2019 - 2023

Mål og strategi for utdanning ved IGS 2019 - 2023

Hovedinnhold

Instituttets mål og strategi for utdanning bygger på UiBs Handlingsplan for kvalitet i utdanning 2017–2022 samt handlingsplanen for utdanning ved Det medisinske fakultet fra 2018. Vi følger intensjonene om å styrke universitetenes undervisning fra Stortingsmelding 16 (2016–2017) «Kultur for kvalitet i høyere utdanning».

Mål for utdanningsfeltet ved IGS 2019-2023

 1. Høyne status for utdanningskompetanse og undervisningsinnsats i fagmiljøet ved IGS
 2. Styrke pedagogiske kvalifikasjoner blant IGS-ansatte
 3. Fremme utdanningsforskning og innovasjon i undervisningen ved IGS

Strategi for utdanningsfeltet ved IGS 2019-2023

 1. Likestille undervisningsfaglig kompetanse og undervisningskvalitet med forskning ved tilsetting, opprykk og lønnsutvikling
 2. Kreve utdanningsportefølje (pedagogisk mappe) som dokumentasjon ved tilsetting, og erstatte prøveforelesningen med prøveundervisning
 3. Formidle IGS’ utdanningskultur under tilsettingsprosessen og etterspørre nytilsattes undervisningskompetanse
 4. I samarbeid med fakultetet implementere meritteringssystem for Fremragende underviser og Pedagogisk akademi etter mal av eksisterende ordninger ved UiB
 5. Tilby pedagogikkurs og læringsverksteder for og med ansatte hvert semester
 6. Legge til rette for at IGS-ansatte kan innfri kravet om pedagogisk basiskompetanse
 7. Støtte tverrfaglige kollegiale mentor- og støtteordninger
 8. Etablere «IGS’ utdanningspris» som deles ut på Instituttets dag (kriterier, deriblant tverrfaglig samarbeid, +++)
 9. Stimulere undervisningssamarbeid i Alrek helseklynge
 10. Styrke videre- og etterutdanning, forskerutdanning og ph.d.-veiledning


Les hele utdanningsstrategien for 2019-2023.