Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Nyhet

Hederspris til Bærheim: – Dette er en ære

Professor emeritus Anders Bærheim beskrives som en bauta ved Det medisinske fakultet. Nå har han fått studentenes hederspris.

Anders Bærheim hederspris 2019
Anders Bærheim
Foto/ill.:
Gunhild Agdesteen

Hovedinnhold

Hedersprisen ble delt ut på et arrangement i regi av Medisinsk Fagutvalg i Bergen, torsdag 7. mars 2019.

– Dette er overraskende og en stor ære. Sist gang den ble delt ut var til Reidar Myklebust i 2015, og det er en ære å gå i hans fotspor, sier den ferske prisvinneren.

God kontakt med studentene

Anders Bærheim er professor emeritus i allmennmedisin og tilkyttet Det medisinske fakultet ved Universitetet i Bergen siden 1986. Siden 1990 har han forelest på medisinstudiet, for så godt som samtlige av medisinstudentene ved universitetet. I begrunnelsen for hedersprisen beskrives han som en bauta; 

«Hans skussmål som trekkes frem er både for nytenkning, nyskaping og profesonalisering av det medisinske fakultet, samt som en utmerket foreleser. Han har gjennomgående fått gode evalueringer for sin undervisning og sine møter med studentene. Egenskaper som trekkes frem er hans evne til å formidle et klinisk resonnement, nysgjerrighet til studentenes spørsmål og et glimt i øye under formidling.»

Det er ikke første gang Bærheim får heder og ære for sitt virke. Både i 2009 og 2013 mottok han pris for studiekvalitet, sistnevnte for TVEPS, som han også fikk Ugleprisen for, senere i 2013. Men dette er den gjeveste prisen, mener han. 

– Den er spesiell fordi den kommer fra studentene og deles ikke ut hvert år. 

Skapte TVEPS

Medisinsk fagutvalg beskriver Bærheim som en «brobygger til studentene og med en særskilt innsats for læringsmiljøet ved fakultetet.» Samtidig takkes han for arbeidet innenfor ny studieplan og TVEPS.

Bærheim er svært fornøyd med at studentene trekker frem TVEPS. Det var han som skapte TVEPS og etablerte Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring i 2013. 

– TVEPS er en viktig del av meg. Etter jeg ble emeritus har jeg gått fra om lag 130 prosent jobb til 80 prosent. Det betyr at jeg jobber litt mindre ved å kutte alt det kjedelige. 

 

Hele begrunnelsen:

«Medisinsk fagutvalgs hederspris, vil på vegne av studentene, tildeles professor Anders Bærheim. Bærheim har vært en bauta ved det medisinske fakultetet i en årrekke.

Hans skussmål som trekkes frem er både for nytenkning, nyskaping og profesonalisering av det medisinske fakultet, samt som en utmerket foreleser. Han har gjennomgående fått gode evalueringer for sin undervisning og sine møter med studentene. Egenskaper som trekkes frem er hans evne til å formidle et klinisk resonnement, nysgjerrighet til studentenes spørsmål og et glimt i øye under formidling.

Bærheim må også takkes for hans arbeid innenfor tverrprofesjonell samarbeidslæring (TVEPS) og for ny studieplan.

Bærheim har vært en brobygger til studentene og de er med vemod at vi ser at hans tid ved fakultetet nærmer seg en slutt. Vi ønsker han lykke til videre og er glad for å se han igjen som emeritus.

Medisinsk fagutvalg ønsker derfor å overrekke hedersprisen som takk for hans særskilte innsats for læringsmiljøet ved medisinstudiet ved Universitetet i Bergen.»