Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Nyhet

Åpning av nytt interdisiplinert senter ved IGS

Mandag 19. februar var det offisiell åpning av TRACE - Senter for translasjonell forskning i epidemiologi, og en markering av oppstarten på tre nye prosjekter med støtte fra Trond Mohn forskningsstiftelse. Senteret har som hovedmål å utvikle nye strategier for forebygging og behandling av ikke-smittsomme sykdommer.

Neste
Bilde av fire deltagere under åpningsmarkering av TRACE
F.v: Kari Klungsøyr, Tone Bjørge, Anne Marie Haga og Marit Bakke
Foto/ill.:
IGS
1/5
Piano- og fiolinspilling under åpningen av TRACE
Foto/ill.:
IGS
2/5
En person som holder presentasjon på Midgard
Foto/ill.:
IGS
3/5
Åpningen av TRACE-senteret
Foto/ill.:
IGS
4/5
Prestasjon av prosjektleder på åpningen av TRACE
Foto/ill.:
IGS
5/5
Tilbake

Hovedinnhold

Høsten 2023 fikk tre nye prosjekter ved senteret innvilget støtte fra Trond Mohn forskningsstiftelse. I forbindelse med oppstart av disse prosjektene ble senterets åpning markert med seminar, kake og gjester fra ulike miljøer.

Senter for translasjonell forskning i epidemiologi (TRACE) har base i det epidemiologisk-statistiske miljøet ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin. Senteret ønsker å ta utviklingen av epidemiologifaget et steg videre ved å etablere nye samarbeidskonstellasjoner som involverer forskere med bakgrunn i biomedisin, bioinformatikk og klinikk i tillegg til epidemiologi og medisinsk statistikk. 

– Det overordnede målet med senteret er å lage en translasjonell og tverrfaglig kunnskapsplattform som integrerer stordata fra registre og eksperimentelle studier og nye metoder, og bruke denne kunnskapen til å lage nye strategier for forebygging og behandling av ikke-smittsomme sykdommer. Sagt på en annen måte ønsker vi å studere årsaker til sykdom i store populasjoner, sier leder for TRACE-senteret Tone Bjørge.

– Støttemidlene er essensielle for senteret

 
Konstituert daglig leder og utdelingsansvarlig ved Trond Mohn forskningsstiftelse, Anne Marie Haga var til stede på åpningen, og hun har tro på TRACE som en sentral organisasjon i fagmiljøet. 

– Vi håper og tror at senterorganiseringen vil styrke fagmiljøene i Bergen og stimulere til mer samarbeid i skjæringspunktet mellom laboratorieforskning og forskning på befolkningsdata, sier Haga. Hun har latt seg imponere av det prosjektlederne la fram under åpningsseminaret.

– Det gjør inntrykk å oppleve forskernes entusiasme – både knyttet til senteret og de tre prosjektene som nå starter med støtte fra stiftelsen, sier hun. 

Siden starten i 2004 har Trond Mohn forskningstiftelse gitt støtte til over 200 forskningsprosjekter med til sammen 1,7 milliarder kroner. De tre nye prosjektene i TRACE føyer seg pent inn i rekken av disse. Senterleder Tone Bjørge kan ikke få fremhevet nok betydningen av disse støttemidlene.

– Midlene fra Trond Mohn forskningsstiftelse er helt essensielle for forskningsaktivitetene ved senteret, sier Bjørge.