Hjem

Fagområde for epidemiologi og medisinsk statistikk

Hovedinnhold

Park in Hamburg

Fagområdet for epidemiologi og medisinsk statistikk arbeider med studier av årsaksmekanismer for en rekke sykdommer, samt hvilke faktorer som påvirker prognosen. Vi bruker data fra helseregistre, helseundersøkelser og biobanker, og anvender epidemiologisk design og metode i forskningen vår. Vi bidrar også til å utvikle vitenskapelige verktøy for god utnyttelse av datakildene. 

Vi underviser i epidemiologi og statistikk ved profesjons- og helsefagutdanningene ved fakultetet, samt arrangerer forskerkurs. 
Les mer her

Ny doktorgrad
Asieh  Abolpour Mofrad

Assosiative minnesystemer inspirert av nevrale nettverk

Asieh Abolpour Mofrad disputerer 15.11.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Clique-Based Neural Associative Memories".

Nyhet
Kalender med tegnestift på dato,  illustrasjon fra Colourbox

Veiledningstjeneste for medisinsk statistikk - høst 2021

Veiledningstjenesten ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin er en del av Kjernefasilitet for biostatistikk og dataanalyse ved Det medisinske fakultet og er primært rettet mot forskere som er ansatt ved fakultetet. Forskere kan henvende seg til veiledningstjenesten for å diskutere design...

Nyhet | Forskning
FIsk på et fiskemarked

Inntak av mager fisk kan minske sannsynligheten for å få diabetes type 2

En ny studie fra UiB, FHI og Havforskningsinstituttet viser at inntak av mager fisk kan redusere risikoen for å utvikle diabetes type 2 med 29 prosent.

Nyhet | Forskning
bilde av kinne som måler blodtrykket

Ny UiB-studie viser doblet risiko for hjerteinfarkt for kvinner med lett forhøyet blodtrykk

Kvinner med et lett forhøyet blodtrykk i 40-årene, har dobbelt så stor risiko for å få hjerteinfarkt i 50-årene, viser en fersk studie fra UiB. – Dette viser hvorfor det er viktig at alle voksne kvinner kontrollerer blodtrykket, sier forsker og lege Ester Kringeland.