Hjem

Fagområde for epidemiologi og medisinsk statistikk

Park in Hamburg

Fagområdet for epidemiologi og medisinsk statistikk arbeider med studier av årsaksmekanismer for en rekke sykdommer, samt hvilke faktorer som påvirker prognosen. Vi bruker data fra helseregistre, helseundersøkelser og biobanker, og anvender epidemiologisk design og metode i forskningen vår. Vi bidrar også til å utvikle vitenskapelige verktøy for god utnyttelse av datakildene. 

Vi underviser i epidemiologi og statistikk ved profesjons- og helsefagutdanningene ved fakultetet, samt arrangerer forskerkurs. 
Les mer her

Nyhet | Forskning
EplerTrafikklys

Sukker er farligere for hjertet enn mettet fett

Mye mettet fett, særlig fra ost, beskyttet mot hjerteinfarkt. Mye sukker økte risikoen.

Nyhet | Forskning
ost på brød

Norsk ost kan være bra for hjertet

Norsk ost er særlig rik på vitamin K2, et vitamin som viser seg å beskytte mot en rekke hjertesykdommer, som hjerteinfarkt.

The Epi-screening project
Trond Riise

NFR: 11 976 000 til The Epi-screening project

Forskningsprosjektet "An inverse translational research project for identifying new treatments for Parkinson's disease: The Epi-screening project" har søkt Norges forskningsråd og er innstilt til kr. 11 976 000 (porteføljestyre Livsvitenskap, program FRIPRO).

Nyhet
NOU 2019:24

NOU 2019: 24 - Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak

Grethe Tell har deltatt i et offentlig utvalg, ledet av professor Jon Magnussen. Utvalget leverte den 16. desember 2019 en utredning med forslag til ny modell for fordeling av inntekter mellom de regionale helseforetakene til helseministeren.

TILDELING | KREFTFORENINGEN
Tildeling til UiB fra Kreftforeningen.

UiB-forskere mottar 9,5 millioner fra Kreftforeningen

Kreftforskerne Rolf Bjerkvig og Tone Bjørge får til sammen 9,5 millioner kroner fra Kreftforeningen.