Hjem

Fagområde for epidemiologi og medisinsk statistikk

Hovedinnhold

Park in Hamburg

Fagområdet for epidemiologi og medisinsk statistikk arbeider med studier av årsaksmekanismer for en rekke sykdommer, samt hvilke faktorer som påvirker prognosen. Vi bruker data fra helseregistre, helseundersøkelser og biobanker, og anvender epidemiologisk design og metode i forskningen vår. Vi bidrar også til å utvikle vitenskapelige verktøy for god utnyttelse av datakildene. 

Vi underviser i epidemiologi og statistikk ved profesjons- og helsefagutdanningene ved fakultetet, samt arrangerer forskerkurs. 
Les mer her

Leder for fagområdet EPISTAT er professor Tone Bjørge.

Ny doktorgrad
Prativa Basnet

Tvillingsvangerskap, reproduksjon og mors helse

Prativa Basnet disputerer 15.4.2024 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Twin Pregnancies: Long-term Maternal Mortality, Birthweight in Subsequent Pregnancy and Adverse Pregnancy Outcomes in Next Generation".

Nyhet
Æresdoktor Alberto Ascherio

Ny æresdoktor håper å lage en vaksine mot MS

Det medisinske fakultet sin nye æresdoktor, Alberto Ascherio, sto i spissen for det internasjonale forskningsgjennombruddet som viste at det er en kobling mellom MS og Epstein Barr-virus. I samarbeid med forskere på UiB håper han at neste steg skal være å utvikle en vaksine mot sykdommen.

Nyhet
Foto av gravid mage og hender som holder rundt magen

Svangerskapskomplikasjoner gir høyere risiko for å dø av hjerte- og karsykdommer

Forskere fra Universitetet i Bergen har sett nærmere på 40 år gamle kvinners svangerskapshistorie og risikoen deres for å dø av hjerte- og karsykdommer.

Ny doktorgrad
Yeneabeba Tilahun Sima

Kvinner og keisersnitt; hvordan går det med helsa?

Yeneabeba Tilahun Sima disputerer 22.2.2024 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Caesarean Delivery and Women’s Health: Population-Based Studies".

Nyhet
kvinner sitter på sengen og ser på en graviditetstest

Lav fruktbarhet gir høyere keisersnittrisiko

I en nylig publisert har forskere ved Universitetet i Bergen sett at de som bruker lang tid på å bli gravide, har høyere risiko for å få keisersnitt.

EPISTAT-seminar på Solstrand 14.–15. des. 2022

EPISTAT-seminar på Solstrand 14.–15. des. 2022