Hjem
Fagområde for epidemiologi og medisinsk statistikk

Om Fagområde for epidemiologi og medisinsk statistikk

EPISTAT Solstrand april 2022
EPISTAT seminar 7-8. april 2022 Solstrand
Foto/ill.:
Geir Egil Eide

Hovedinnhold

Fagområde for epidemiologi og medisinsk statistikk

Fagområdet for epidemiologi og medisinsk statistikk arbeider med studier av årsaksmekanismer for en rekke sykdommer, samt hvilke faktorer som påvirker prognosen. Vi bruker data fra helseregistre, helseundersøkelser og biobanker, og anvender epidemiologisk design og metode i forskningen vår. Vi bidrar også til å utvikle vitenskapelige verktøy for god utnyttelse av datakildene. De to forskningsgruppene; Forskningsgruppe for livsstilsepidemiologi og Forskningsgruppe for Registerbasert reproduktiv epidemiologi tilhører fagområdet. Det samme gjør forskningssenteret TRACE

Vi underviser i epidemiologi og statistikk ved profesjons- og helsefagutdanningene ved fakultetet, samt arrangerer forskerkurs. De to undervisningsgruppene; Undervisningsgruppe for epidemiologi og Undervisningsgruppe for medisinsk statistikk tilhører fagområdet.

Kjernefasiliteten for biostatistikk og dataanalyse (BIOS) skal gi biostatistisk prosjektstøtte, inklusive tilrettelegging og analyse av data fra kliniske og epidemiologiske studier, til fakultetets forskere. Kjernefasiliteten er også en integrert del av fagområdet.