Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Forskning | Hjerteblogg

Økt hjertedød kobles til kynureniner i blodet

Tryptofan er en aminosyre som finnes i nesten all mat som inneholder proteiner. I kroppen brytes mesteparten av tryptofan ned til kynureniner ved hjelp av betennelsesstoffet interferon-γ. Nivåene av kynureniner i blodet er i flere studier knyttet til hjerte- og karsykdom

Unikard web

Hovedinnhold

Aminosyren tryptofan brytes ned til kynurenin, som omdannes videre til ulike andre kynureniner i kroppen. Nedbrytningen er avhengig av aktiviteten til betennelsesproteinet interferon-γ, som også er ansvarlig for produksjonen av metabolitten neopterin. En ny studie fra Universitetet i Bergen viser at nivåene av både kynureniner, tryptofan og neopterin i blodet kan si noe om risikoen for å dø som følge av hjerte- og karsykdom, og tyder på at interferon-γ-aktiviteten påvirker denne risikoen.

– Åtte av de ti markørene vi undersøkte var forbundet med hjerterelatert død, forteller førsteforfatter Hui Zuo om studien, som nylig ble publisert i det høyt rangerte epidemiologiske tidsskriftet American Journal of Epidemiology. Zuo er postdoktor ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, og er tilknyttet Forskningsgruppen for livsstilsepidemiologi.

Les hele artikkelen om studien i UNIKARD sin hjerteblogg.