Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Søknadsprosesser ved IGS

Søknader fra IGS om ekstern finansiering skal være godt planlagt, og forankret i instituttledelsen. For å gi god administrativ støtte til prosessen (inkludert oppsett av budsjett), gjelder tidsplanen under.

Generelt for alle søknader gjelder at budsjett skal kvalitetssikres av prosjektøkonom, og søknaden skal godkjennes av instituttleder før den sendes inn. 

Tidsplan:

  • I planleggingsfasen: Ta kontakt med forskningsrådgiver Ramune Midttveit og prosjektøkonom for å komme godt i gang med å spisse og tilpasse søknaden til utlysningen. Du får tilsendt budsjettmal for den aktuelle utlysningen. Lag utkast til budsjett, og send utkastet til prosjektøkonomen for kvalitetssikring.
  • Senest 1 måned før frist: Informer instituttleder og administrasjonssjef med en e-post med kort beskrivelse av prosjektet, hvilken utlysning og hvilken type prosjekt det søkes midler til. Sjekkliste for utarbeidelse av søknad om eksterne midler
  • 1 uke før frist: Send søknad og budsjett som er kvalitetssikret av prosjektøkonom til instituttleder for godkjenning

Ferdigstillelse av søknad skjer deretter frem til søknadsfrist.

Administrasjonen går ikke inn i det faglige innholdet, men vil kvalitetssikre søknader ettersom de binder instituttet økonomisk.

 

Navn Stilling og epost
Filiz IpekSenior konsulent, Økonomikoordinator/Prosjektøkonom
Filiz.Ipek@uib.no
Ramune Midttveit*Forskningsrådgiver på MOF
Ramune.Midttveit@uib.no
Siri SmithAdministrasjonssjef
Siri.Smith@uib.no
Guri RørtveitInstituttleder
Guri.Rortveit@uib.no

*) Forskningsrådgiver Ramune Midttveit vil ha kontortid i Kalfarveien 31 hver tirsdag og onsdag. Ta kontakt dersom du ønsker støtte til søknaden.

Vi er her for å hjelpe!
 

Mer informasjon om midler, seminarer, GDPR osv