Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Søknadsprosesser ved IGS

Søknader fra IGS om ekstern finansiering skal være godt planlagt, og forankret i instituttledelsen. For å gi god administrativ støtte til prosessen (inkludert oppsett av budsjett), gjelder tidsplanen under.

Hovedinnhold

Generelt for alle søknader gjelder at budsjett skal kvalitetssikres av prosjektøkonom, og søknaden skal godkjennes av instituttleder før den sendes inn. 

Tidsplan:

  • I planleggingsfasen: Ta kontakt med forskningsrådgiver Ramune Midttveit og prosjektøkonom for å komme godt i gang med å spisse og tilpasse søknaden til utlysningen.
  • Senest en måned før søknadsfristen: Send inn dette skjemaet så snart du har plan om å søke om midler: Skjema for innmelding av søknad om eksterne midler. Du får deretter tilsendt budsjettmal for den aktuelle utlysningen. Samarbeid med prosjektøkonomen om å sette opp budsjett.
  • 1 uke før frist: Send søknad og budsjett som er kvalitetssikret av prosjektøkonom til instituttleder for godkjenning. Kopi til administrasjonssjef og prosjektøkonomen som har satt opp budsjett for deg.

Ferdigstillelse av søknad skjer deretter frem til søknadsfrist.

Administrasjonen går ikke inn i det faglige innholdet, men vil kvalitetssikre søknader ettersom de binder instituttet økonomisk.

Navn Stilling og epost
Siv Johnsen Eggereide Økonomikoordinator
siv.eggereide@uib.no
Ramune Midttveit*Forskningsrådgiver på MED
Ramune.Midttveit@uib.no
Ingvild Strømsnes                Administrasjonssjef
Ingvild.Stromsnes@uib.no
Guri RørtveitInstituttleder
Guri.Rortveit@uib.no

*) Forskningsrådgiver Ramune Midttveit vil ha kontortid i Årstadveien 17 hver tirsdag og onsdag. Ta kontakt dersom du ønsker støtte til søknaden.

Vi er her for å hjelpe!
 

Mer informasjon om midler, seminarer, GDPR osv

Presentasjoner fra seminarer: