Hjem
Det medisinske fakultet

Ekstern finansiering

Det er mange muligheter til å søke om finansiering av forskningen din. Forskningsrådgiverne ved Det medisinske fakultet bistår deg i søknadsprosessen.

Hovedinnhold

Mer informasjon finner du på vår engelsk nettside: 

External Funding Opportunities