Hjem
Institutt for klinisk psykologi

Disputas : Runar Tengel Hovland

Hovedinnhold

Avhandlingens tittel

"Kliniske tilbakemeldingssystemer i psykisk helsevern – implementering og praktisering"

Opponenter:

  1. Professor Tor-Johan Ekeland, Institutt for sosialfag, Høgskulen i Volda
  2. Docent Thomas Mackrill, Københavns Professionshøjskole, Danmark

Leder av komiteen

Førsteamanuensis Yngvild Sørebø Danielsen, Institutt for klinisk psykologi, Det psykologiske fakultet, UiB

Disputasleder

Instituttleder Helge Molde, Institutt for klinisk psykologi, Det psykologiske fakultet, UiB

Disputasen gjennomføres digitalt i Teams og er åpen for interesserte tilhørere via denne lenken: https://tinyurl.com/yc25xwwd

NB: Publikum bes passe på at kamera og mikrofon er avslått (mutet).