Home
Department of Clinical Psychology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Disputas : Runar Tengel Hovland

Avhandlingens tittel

"Kliniske tilbakemeldingssystemer i psykisk helsevern – implementering og praktisering"

Opponenter:

  1. Professor Tor-Johan Ekeland, Institutt for sosialfag, Høgskulen i Volda
  2. Docent Thomas Mackrill, Københavns Professionshøjskole, Danmark

Leder av komiteen

Førsteamanuensis Yngvild Sørebø Danielsen, Institutt for klinisk psykologi, Det psykologiske fakultet, UiB

Disputasleder

Instituttleder Helge Molde, Institutt for klinisk psykologi, Det psykologiske fakultet, UiB

Disputasen gjennomføres digitalt i Teams og er åpen for interesserte tilhørere via denne lenken: https://tinyurl.com/yc25xwwd

NB: Publikum bes passe på at kamera og mikrofon er avslått (mutet).