Hjem
Institutt for klinisk psykologi

Vitenskapelig ansatte ved Institutt for klinisk psykologi

Per Einar Binders bilde

Per Einar Binder

Professor, Visedekan for profesjons- og masterutdanning i psykologi

Institutt for klinisk psykologi

 • +47 55 58 90 90
 • +47 995 00 313

Per.Binder@uib.no

Yngvild Sørebø Danielsens bilde

Yngvild Sørebø Danielsen

Førsteamanuensis, Seksjonsleder, Seksjon for barn og ungdom, Psykologisk universitetspoliklinikk

Institutt for klinisk psykologi

 • +47 55 58 88 63
 • +47 481 17 634

Yngvild.Danielsen@uib.no

Ingrid Dundass bilde

Ingrid Dundas

Førsteamanuensis, Seksjonsleder for Seksjon for voksne og eldre, Psykologisk poliklinikk

Institutt for klinisk psykologi

 • +47 55 58 31 84

Ingrid.Dundas@uib.no

Turi Reiten Finseråss bilde

Turi Reiten Finserås

Førsteamanuensis

Institutt for klinisk psykologi

 • +47 55 58 24 98
 • +47 980 79 303

Turi.Finseras@uib.no

Helge Holgersens bilde

Helge Holgersen

Førsteamanuensis

Institutt for klinisk psykologi

 • +47 55 58 88 62
 • +47 959 24 328

Helge.Holgersen@uib.no

Reidar Jakobsens bilde

Reidar Jakobsen

Førsteamanuensis

Institutt for klinisk psykologi

 • +47 55 58 86 88
 • +47 951 77 926

Reidar.Jakobsen@uib.no

Gerd Kvales bilde

Gerd Kvale

Professor, Professor i klinisk psykologi, Direktør ved Bergen Center for Brain Plasticity, Haukeland Universitetssykehus

Institutt for klinisk psykologi

 • +47 916 38 681

Gerd.Kvale@uib.no

Roar Solholms bilde

Roar Solholm

Førsteamanuensis, Klinikkleder, Psykologisk univerisitetspoliklinikk

Institutt for klinisk psykologi

 • +47 55 58 88 60
 • +47 948 94 268

Roar.Solholm@uib.no