Hjem
Institutt for pedagogikk
Kronikk om psykologididaktikk

Vil du bli psykologilektor?

Psykologi er eit av dei vanskelegaste profesjonsstudia å kome inn på. Det finnes heldigvis andre profesjons­utdanningar innanfor psykologi, nemleg lektorutdanninga i psykologi, skriv Rune Johan Krumsvik.

Som følgje av den store interessa for psykologifaget i vidaregåande opplæring veks det fram nye moglegheiter: Vi treng fleire psykologilærarar med høg kompetanse, lærarutdanninga må utdanne tilstrekkeleg med psykologistudentar, og ein treng fleire psykologididaktiske forskarar. Men er skulen og lærarutdanninga klar for dette?

Resten av artikkelen finn de på psykologisk.no

Søk på ettårig PPU med fagdidaktikk i psykologi her