Hjem
Institutt for pedagogikk
Ny bok ved IPED

Eleven og skolens læringsmiljø - medvirkning og trivsel

I Eleven og skolens læringsmiljø løftar forfattaren fram verdien av elevens medverknad og trivsel. Boka er skrive av Anne Grete Danielsen ved Institutt for Pedagogikk.

Eleven og skolens læringsmiljø
Foto/ill.:
Gyldendal

Boka belysar samanhengar mellom elevens motivasjon, medverknad og trivsel, praksisar i skulens læringsmiljø og skulen som system. Forskingsbasert kunnskap på desse områda blir vurdert som svært relevant for å ivareta elevens rettar etter barnekonvensjonens artikkel 3, Barnets beste, og artikkel 12, som gir barn rett til deltaking og medverknad. Denne boka framhever lærarprofesjonens ansvar for å sikre elevane eit trygt og godt skulemiljø og for at skulens verdigrunnlag og breie føremål får større betydning i skulens praksis.

Les meir her: (Innlegg av Gyldendal Akademisk)