Home
Department of Education

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny bok ved IPED

Eleven og skolens læringsmiljø - medvirkning og trivsel

I Eleven og skolens læringsmiljø løftar forfattaren fram verdien av elevens medverknad og trivsel. Boka er skrive av Anne Grete Danielsen ved Institutt for Pedagogikk.

Eleven og skolens læringsmiljø
Photo:
Gyldendal

Boka belysar samanhengar mellom elevens motivasjon, medverknad og trivsel, praksisar i skulens læringsmiljø og skulen som system. Forskingsbasert kunnskap på desse områda blir vurdert som svært relevant for å ivareta elevens rettar etter barnekonvensjonens artikkel 3, Barnets beste, og artikkel 12, som gir barn rett til deltaking og medverknad. Denne boka framhever lærarprofesjonens ansvar for å sikre elevane eit trygt og godt skulemiljø og for at skulens verdigrunnlag og breie føremål får større betydning i skulens praksis.

Les meir her: (Innlegg av Gyldendal Akademisk)