Home
Department of Education

News archive for Department of Education

With it comes a great deal of responsibility. The effects of educational assessments upon learning, and what we can find out about learning from these assessments, are both important facets of this responsibility that have not received enough attention.
Conor Douris is a bachelor student from University of Limerick. He has studied psychology and sociology, plays in a band and is interested in music therapy for children.
I dag er skoler utsatt for en stadig økende forventning om å drive forsknings- og utviklingsarbeid for å forbedre sitt undervisningstilbud. Hvilken kunnskap lærere trenger for å undervise bedre, er det imidlertid ikke enighet om.
UPP-medlem Ingrid Helleve har sammen med kollegaer bidratt i og redigert en ny bok: Helleve, I., Almås, A. G. & Bjørkelo, B. (red.) (2016). Den digitale lærergenerasjonen. Utfordringer og muligheter. Oslo: Gyldendal.