Hjem

Institutt for pedagogikk

Ledelse

Instituttleder: Førsteamanuensis Astrid Tolo

Stedfortredende instituttleder: Førsteamanuensis Line Hilt

Administrasjonssjef: Øystein Steine Larsen