Hjem
Institutt for pedagogikk

Ledelse

Hovedinnhold

Instituttleder: Førsteamanuensis Kjersti Lea

Stedfortredende instituttleder: Førsteamanuensis Anne Homme

Administrasjonssjef: Øystein Steine Larsen