Hjem
IT-avdelingen
Varsel om sikkerheitshendingar

Meld frå om sikkerheitshendingar

Kjenner du til brot på eller hending innan informasjonssikkerheit eller IT-sikkerheit tilknytta Universitetet i Bergen? Ver venleg å varsle IT-avdelinga

Hovedinnhold

IRT-teamet ved IT-avdelinga tek imot og handterer varsel om hendingar innanfor informasjonssikkerheit og IT-sikkerheit.

Tilsette og studentar ved UiB skal bruke sjølvhjelpsportalen UiBhjelp for å melde frå om sikkerheitshendingar.

Andre ber vi om å sende e-post til IRT-teamet ved IT-avdelinga si adresse irt@uib.no.

Fortruleg informasjon ber vi om at du krypterer med IRT-teamet sin offentlege nøkkel.