Hjem
IT-avdelingen

Ansatte ved IT-avdelingen

Stian Abbedissens bilde

Stian Abbedissen

Overingeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 41 12
 • +47 406 35 783

Stian.Abbedissen@uib.no

Daniel Stølen Almes bilde

Daniel Stølen Alme

Overingeniør, Assisterende arrangementsteknisk koordinator for Universitetsaulaen

IT-avdelingen

 • +47 55 58 40 18

Daniel.Alme@uib.no

Ole Arntzens bilde

Ole Arntzen

Overingeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 41 68
 • +47 481 62 691

Ole.Arntzen@uib.no

Mette Benseruds bilde

Mette Benserud

Seniorrådgiver

IT-avdelingen

 • +47 452 72 395
 • +47 452 72 395

Mette.Benserud@uib.no

Knut Berges bilde

Knut Berge

Senioringeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 42 15
 • +47 917 15 374

Knut.Berge@uib.no

Ivo Berghoefs bilde

Ivo Berghoef

Avdelingsingeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 40 27
 • +47 413 33 350

Ivo.Berghoef@uib.no

Marcel Jean Biebrichers bilde

Marcel Jean Biebricher

Senioringeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 87 99
 • +47 994 37 676

Marcel.Biebricher@uib.no

Jørgen Birkhaugs bilde

Jørgen Birkhaug

Overingeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 40 28
 • +47 909 34 582

Jorgen.Birkhaug@uib.no

Elin-Mari Bjørndals bilde

Elin-Mari Bjørndal

Senioringeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 41 55
 • +47 957 62 483

Elin.Bjorndal@uib.no

Tore Bredes bilde

Tore Brede

Overingeniør

IT-avdelingen

 • +47 975 43 991

Tore.Brede@uib.no

Knut Erik Lange Buaness bilde

Knut Erik Lange Buanes

Senioringeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 94 70
 • +47 480 14 159

Knut.Buanes@uib.no

Tore Burheims bilde

Tore Burheim

Avdelingsdirektør, IT-direktør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 42 30
 • +47 915 83 860

Tore.Burheim@uib.no

Trond Davidsens bilde

Trond Davidsen

Senioringeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 42 37
 • +47 917 45 822

Trond.Davidsen@uib.no

Chernet Dotches bilde

Chernet Dotche

Seniorrådgiver, Gruppeleder

IT-avdelingen

 • +47 55 58 40 87
 • +47 934 15 274

Chernet.Dotche@uib.no

Morten Dragsness bilde

Morten Dragsnes

Senioringeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 40 38
 • +47 975 57 130

Morten.Dragsnes@uib.no

Jon Eikhaugs bilde

Jon Eikhaug

Sjefingeniør, Seksjonsleder Strategi og virksomhetsstøtte

IT-avdelingen

 • +47 55 58 42 70
 • +47 414 18 943

Jon.Eikhaug@uib.no

Lill Charlotte Eilertsens bilde

Lill Charlotte Eilertsen

Overingeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 46 45
 • +47 453 96 280

Lill.Eilertsen@uib.no

Jan I. Ellertsens bilde

Jan I. Ellertsen

Senioringeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 40 09
 • +47 917 15 362

Jan.Ellertsen@uib.no

Roger Fosss bilde

Roger Foss

Senioringeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 42 10
 • +47 957 70 053

Roger.Foss@uib.no

Stian Gisnåss bilde

Stian Gisnås

Senioringeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 40 75
 • +47 906 20 737

Stian.Gisnas@uib.no

Trond Gravvolds bilde

Trond Gravvold

Overingeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 40 14
 • +47 924 87 482

Trond.Gravvold@uib.no

Arild Grindheims bilde

Arild Grindheim

Senioringeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 42 07
 • +47 906 79 970

Arild.Grindheim@uib.no

Ståle Hagens bilde

Ståle Hagen

Overingeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 40 66
 • +47 453 96 317

Stale.Hagen@uib.no

Jarl Magnar Hansens bilde

Jarl Magnar Hansen

Senioringeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 90 69
 • +47 907 74 464

Jarl.Hansen@uib.no

Arne Hansens bilde

Arne Hansen

Overingeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 44 80
 • +47 481 62 692

Arne.Hansen@uib.no

Geir Hansens bilde

Geir Hansen

Avdelingsingeniør

IT-avdelingen

 • +47 934 35 903
 • +47 934 35 903

Geir.Hansen@uib.no

Mette Iversen Heggems bilde

Mette Iversen Heggem

Senioringeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 90 57
 • +47 975 57 124

Mette.Heggem@uib.no

Robert Hetlelids bilde

Robert Hetlelid

Senioringeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 40 57
 • +47 957 70 054

Robert.Hetlelid@uib.no

Sander Arjan van den Heuvels bilde

Sander Arjan van den Heuvel

Overingeniør, Overingheniør IT-Avdelingen. Brukerstøtte.

IT-avdelingen

 • +47 55 58 98 99
 • +47 900 19 410

Sander.Heuvel@uib.no

Stig Arild Engen Hoffs bilde

Stig Arild Engen Hoff

Senioringeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 40 80
 • +47 992 63 863

Stig.Hoff@uib.no

Kristian Holsts bilde

Kristian Holst

Senioringeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 40 54
 • +47 481 62 682

Kristian.Holst@uib.no

Jan Kristian Walde Johnsens bilde

Jan Kristian Walde Johnsen

Sjefingeniør, Seksjonsleder IT fellestjenester

IT-avdelingen

 • +47 55 58 42 38
 • +47 917 15 378

Jan.Johnsen@uib.no

Line Mari Johnsens bilde

Line Mari Johnsen

Avdelingsingeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 40 23
 • +47 466 34 990

Line.Johnsen@uib.no

Jarle Hole Johnsens bilde

Jarle Hole Johnsen

Overingeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 40 10
 • +47 414 18 944

Jarle.Johnsen@uib.no

Siri Kallhovds bilde
Nina Kaurels bilde

Nina Kaurel

Overingeniør

IT-avdelingen

 • +47 400 99 039

Nina.Kaurel@uib.no

Hans Morten Kinds bilde

Hans Morten Kind

Senioringeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 40 59
 • +47 975 57 109

Kind@uib.no

Yngve Kleppestøs bilde

Yngve Kleppestø

Senioringeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 40 16
 • +47 992 05 994

Yngve.Kleppesto@uib.no

Gunn Knutsens bilde

Gunn Knutsen

Avdelingsingeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 42 25
 • +47 996 26 050

Gunn.Knutsen@uib.no

Karl Magnus Kolstøs bilde

Karl Magnus Kolstø

Avdelingsingeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 34 16
 • +47 930 38 933

Karl.Kolsto@uib.no

Rudolf Karl Gustav Krajewskis bilde

Rudolf Karl Gustav Krajewski

Overingeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 40 64
 • +47 926 39 935

Rudolf.Krajewski@uib.no

Raymond Andre Kristiansens bilde

Raymond Andre Kristiansen

Senioringeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 42 16
 • +47 911 73 749

Raymond.Kristiansen@uib.no

Christoffer Krzywinskis bilde

Christoffer Krzywinski

Senioringeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 42 46
 • +47 982 43 689

Christoffer.Krzywinski@uib.no

Laila Langesæters bilde

Laila Langesæter

Senioringeniør, Fungerende seksjonsleder Brukerstøtte

IT-avdelingen

 • +47 55 58 94 69
 • +47 950 27 729

Laila.Langeseter@uib.no

Anne-Chatrine Liens bilde

Anne-Chatrine Lien

Førstekonsulent, Teamleder

IT-avdelingen

 • +47 55 58 40 41
 • +47 988 33 945

Anne-Chatrine.Lien@uib.no

Frode Lillestøls bilde

Frode Lillestøl

Senioringeniør, Sensitive forskningsdata og LabIT

IT-avdelingen

 • +47 55 58 61 06
 • +47 900 43 933

Frode.Lillestol@uib.no

Tore Andre Lindes bilde

Tore Andre Linde

Senioringeniør, Gruppeleder LAB-IT og SAFE

IT-avdelingen

 • +47 997 16 980

Tore.Linde@uib.no

Tor Lædres bilde

Tor Lædre

Senioringeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 40 58
 • +47 958 01 892

Tor.Ladre@uib.no

Askil Geithus Laastads bilde

Askil Geithus Laastad

Overingeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 41 32
 • +47 976 71 162

Askil.Laastad@uib.no

Christian Aadland Matres bilde

Christian Aadland Matre

Senioringeniør, Overingeniør

IT-avdelingen

 • +47 452 56 778
 • +47 452 56 778

Christian.Matre@uib.no

Michael Eric Menks bilde

Michael Eric Menk

Overingeniør, Osys-gruppa

IT-avdelingen

 • +47 55 58 22 69
 • +47 906 83 268

Michael.Menk@uib.no

Terje Midthuss bilde

Terje Midthus

Overingeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 40 55
 • +47 917 06 549

Terje.Midthus@uib.no

Naimah Putri Binti Moktars bilde

Naimah Putri Binti Moktar

Avdelingsingeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 40 02
 • +47 466 26 713

Naimah.Moktar@uib.no

Jostein Haugervåg Morks bilde

Jostein Haugervåg Mork

Overingeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 42 21
 • +47 414 79 201

Jostein.Mork@uib.no

Jan-Ove Nilsestuens bilde

Jan-Ove Nilsestuen

Avdelingsingeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 42 33
 • +47 913 64 767

Jan.Nilsestuen@uib.no

Ronny Georg Nordviks bilde

Ronny Georg Nordvik

Overingeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 41 00
 • +47 950 59 414

Nordvik@uib.no

Cecilie Ohms bilde

Cecilie Ohm

Seniorrådgiver, Underdirektør, Seksjonsleder Digitale produkter og virksomhetstjenester

IT-avdelingen

 • +47 464 74 644

Cecilie.Ohm@uib.no

Christian Leirnes Pedersens bilde

Christian Leirnes Pedersen

Senioringeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 90 61
 • +47 992 05 959

Christian.Pedersen@uib.no

Arild Raftevolls bilde

Arild Raftevoll

Senioringeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 40 51
 • +47 958 01 884

Arild.Raftevoll@uib.no

Johanne-Berit Revheims bilde

Johanne-Berit Revheim

Senioringeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 46 33
 • +47 949 70 880

Johanne.Revheim@uib.no

Thomas Röblitzs bilde

Thomas Röblitz

Senioringeniør

IT-avdelingen

 • +47 414 10 799
 • +47 414 10 799

Thomas.Roblitz@uib.no

Terje Sagstads bilde

Terje Sagstad

Seniorrådgiver, Leder av UIB Ressurgruppe for prosjekter

IT-avdelingen

 • +47 55 58 40 98
 • +47 918 73 519

Terje.Sagstad@uib.no

Remy Sandhus bilde

Remy Sandhu

Overingeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 40 56
 • +47 951 18 975

Remy.Sandhu@uib.no

Sider