Hjem
IT-avdelingen

Ansatte ved IT-avdelingen

Arild Raftevolls bilde

Arild Raftevoll

Senioringeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 40 51
 • +47 958 01 884

Arild.Raftevoll@uib.no

Johanne-Berit Revheims bilde

Johanne-Berit Revheim

Senioringeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 46 33
 • +47 949 70 880

Johanne.Revheim@uib.no

Mary Stien Rørdals bilde

Mary Stien Rørdal

Rådgiver

IT-avdelingen

 • +47 55 58 42 04
 • +47 454 85 069

Mary.Rordal@uib.no

Terje Sagstads bilde

Terje Sagstad

Seniorrådgiver, Leder av UIB Ressurgruppe for prosjekter

IT-avdelingen

 • +47 55 58 40 98
 • +47 918 73 519

Terje.Sagstad@uib.no

Remy Sandhus bilde

Remy Sandhu

Overingeniør, BRITA-mester

IT-avdelingen

 • +47 55 58 40 56
 • +47 951 18 975

Remy.Sandhu@uib.no

Inger Marie Loge Sivertsens bilde

Inger Marie Loge Sivertsen

Avdelingsingeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 44 33
 • +47 992 30 594

Inger.Sivertsen@uib.no

Ingar Smedstads bilde

Ingar Smedstad

Overingeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 46 53
 • +47 917 23 819

Ingar.Smedstad@uib.no

Jon Steines bilde

Jon Steine

Senioringeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 44 90
 • +47 975 57 146

Jon.Steine@uib.no

Sidsel Storebøs bilde

Sidsel Storebø

Sjefingeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 40 84
 • +47 917 15 450

Sidsel.Storebo@uib.no

Bjørn-Tore Straumes bilde

Bjørn-Tore Straume

Avdelingsingeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 74 95
 • +47 958 77 603

Bjorn-Tore.Straume@uib.no

Bjørn Tore Sunds bilde

Bjørn Tore Sund

Senioringeniør, Faggruppeleder Telefoni

IT-avdelingen

 • +47 55 58 48 94
 • +47 918 68 075

Bjorn.Sund@uib.no

Trygve Trohaugs bilde

Trygve Trohaug

Overingeniør

IT-avdelingen

 • +47 984 41 518
 • +47 984 41 518

Trygve.Trohaug@uib.no

Angela Tucks bilde

Angela Tuck

Senioringeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 40 04

Angela.Tuck@uib.no

Diego Rafael Valles bilde

Diego Rafael Valle

Overingeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 67 21
 • +47 900 74 087

Diego.Valle@uib.no

Sander Arjan van den Heuvels bilde

Sander Arjan van den Heuvel

Overingeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 98 99
 • +47 900 19 410

Sander.Heuvel@uib.no

Anders Vaages bilde

Anders Vaage

Overingeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 98 13
 • +47 918 28 131

anders@uib.no

Ivan Vågeness bilde

Ivan Vågenes

Overingeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 86 57
 • +47 481 62 686

Ivan.Vaagenes@uib.no

Håkon Ørens bilde

Håkon Øren

Avdelingsingeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 42 39

Hakon.Oren@uib.no

Nils Øveråss bilde

Sider