Hjem
IT-avdelingen

Ansatte ved IT-avdelingen

Michael Eric Menks bilde

Michael Eric Menk

Overingeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 22 69
 • +47 906 83 268

Michael.Menk@uib.no

Terje Midthuss bilde

Terje Midthus

Overingeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 40 55
 • +47 917 06 549

Terje.Midthus@uib.no

Naimah Putri Binti Moktars bilde

Naimah Putri Binti Moktar

Avdelingsingeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 40 02
 • +47 466 26 713

Naimah.Moktar@uib.no

Jostein Haugervåg Morks bilde

Jostein Haugervåg Mork

Overingeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 42 21
 • +47 414 79 201

Jostein.Mork@uib.no

Jan-Ove Nilsestuens bilde

Jan-Ove Nilsestuen

Overingeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 42 33
 • +47 913 64 767

Jan.Nilsestuen@uib.no

Ronny Georg Nordviks bilde

Ronny Georg Nordvik

Overingeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 41 00
 • +47 950 59 414

Nordvik@uib.no

Cecilie Ohms bilde

Cecilie Ohm

Underdirektør, Seksjonsleder Digitale produkter og virksomhetstjenester

IT-avdelingen

 • +47 464 74 644

Cecilie.Ohm@uib.no

Christian Leirnes Pedersens bilde

Christian Leirnes Pedersen

Senioringeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 90 61
 • +47 992 05 959

Christian.Pedersen@uib.no

Arild Raftevolls bilde

Arild Raftevoll

Senioringeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 40 51
 • +47 958 01 884

Arild.Raftevoll@uib.no

Johanne-Berit Revheims bilde

Johanne-Berit Revheim

Senioringeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 46 33
 • +47 949 70 880

Johanne.Revheim@uib.no

Thomas Röblitzs bilde

Thomas Röblitz

Senioringeniør

IT-avdelingen

 • +47 414 10 799
 • +47 414 10 799

Thomas.Roblitz@uib.no

Terje Sagstads bilde

Terje Sagstad

Seniorrådgiver, Leder av UIB Ressurgruppe for prosjekter

IT-avdelingen

 • +47 55 58 40 98
 • +47 918 73 519

Terje.Sagstad@uib.no

Remy Sandhus bilde

Remy Sandhu

Overingeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 40 56
 • +47 951 18 975

Remy.Sandhu@uib.no

Alexi Nesheim Santanas bilde

Alexi Nesheim Santana

Overingeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 42 40
 • +47 959 62 557

Alexi.Santana@uib.no

Anika Schmidts bilde

Anika Schmidt

Seniorrådgiver

IT-avdelingen

 • +47 55 58 42 34
 • +47 936 82 842

Anika.Schmidt@uib.no

Inger Marie Loge Sivertsens bilde

Inger Marie Loge Sivertsen

Avdelingsingeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 44 33
 • +47 992 30 594

Inger.Sivertsen@uib.no

Ingar Smedstads bilde

Ingar Smedstad

Overingeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 46 53
 • +47 917 23 819

Ingar.Smedstad@uib.no

Sidsel Storebøs bilde

Sidsel Storebø

Sjefingeniør, IT-sikkerhetsansvarlig

IT-avdelingen

 • +47 55 58 40 84
 • +47 917 15 450

Sidsel.Storebo@uib.no

Bjørn-Tore Straumes bilde

Bjørn-Tore Straume

Avdelingsingeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 74 95
 • +47 958 77 603

Bjorn-Tore.Straume@uib.no

Lars Ove Tofts bilde

Lars Ove Toft

Senioringeniør

IT-avdelingen

 • +47 922 85 861

Lars.Toft@uib.no

Trygve Trohaugs bilde

Trygve Trohaug

Overingeniør

IT-avdelingen

 • +47 984 41 518
 • +47 984 41 518

Trygve.Trohaug@uib.no

Hans Kristian Tvedts bilde

Hans Kristian Tvedt

Ekstern

IT-avdelingen

 • +47 934 32 406

Fay Pedersen Tverangers bilde

Fay Pedersen Tveranger

Overingeniør, Koordinator digital eksamen

IT-avdelingen

 • +47 404 83 154

Fay.Tveranger@uib.no

Endre Egeland Tørnbys bilde

Endre Egeland Tørnby

Overingeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 40 69
 • +47 482 27 011

Endre.Tornby@uib.no

Ivan Vågeness bilde

Ivan Vågenes

Senioringeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 86 57
 • +47 481 62 686

Ivan.Vaagenes@uib.no

Håkon Ørens bilde

Håkon Øren

Avdelingsingeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 42 39

Hakon.Oren@uib.no

Nils Øveråss bilde

Nils Øverås

Overingeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 40 03
 • +47 918 36 808

Nils.Overas@uib.no

Sider