Hjem
Jubileum 2013 - 2015

Kontakt sekretariatet

Hovedinnhold

Kontaktpersoner:

Jubileum ved UiB 2013-2015: Anne Lise Fimreite

Kvinnestemmerettsjubileet: Kristin Strømsnes

Grunnlovsjubileet: Anne Lise Fimreite

Høyesterettskomiteen: Jørn Øyrehagen Sunde

 

Sekretariat for jubileumskomiteene:

  • Leder av sekretariatet: Rådgiver Bente Krossøy, Universitetsdirektørens kontor,
  • Kommunikasjonsrådgiver Åshild Nylund, Kommunikasjonsavdelingen
  • Førstekonsulent Janne Lønne, Kontor for samfunnskontakt
  • Seniorkonsulent Nils Gunnar Songstad, SV-fakultetet, sekretær for Demokrati og rettstat
  • Førstekonsulent Ingunn Vie Skare, Universitetsdirektørens kontor