Home

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Kontakt sekretariatet

Main content

Kontaktpersoner:

Jubileum ved UiB 2013-2015: Anne Lise Fimreite

Kvinnestemmerettsjubileet: Kristin Strømsnes

Grunnlovsjubileet: Anne Lise Fimreite

Høyesterettskomiteen: Jørn Øyrehagen Sunde

 

Sekretariat for jubileumskomiteene:

  • Leder av sekretariatet: Rådgiver Bente Krossøy, Universitetsdirektørens kontor,
  • Kommunikasjonsrådgiver Åshild Nylund, Kommunikasjonsavdelingen
  • Førstekonsulent Janne Lønne, Kontor for samfunnskontakt
  • Seniorkonsulent Nils Gunnar Songstad, SV-fakultetet, sekretær for Demokrati og rettstat
  • Førstekonsulent Ingunn Vie Skare, Universitetsdirektørens kontor