Hjem
Det juridiske fakultet

Veiledning på ph.d.-nivå

På denne siden har vi samlet informasjon om veilederseminarer og -samlinger ved Det juridiske fakultet.

En ph.d.-kandidat får veiledning av en forsker
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Veilederopplæring

Ved Det juridiske fakultet ønsker vi å gi alle som veileder på ph.d.-nivå, både erfarne veiledere og ansatte med ph.d.-kompetanse som enda ikke har veiledet, et forum for erfaringsutveksling og kompetanseheving. Om lag hvert semester inviteres veiledere og potensielle veiledere til en samling. Samlingen vil være en blanding av mindre og uformelle lunsjsamlinger uten klar agenda, og seminarer som kan gå over fler dager. 

Å prioritere veilederopplæring er også et ledd i Universitetet i Bergens handlingsplan for forskerutdanning. 

Arbeidsgruppe 

Forskningsdekanen har satt ned en gruppe som skal arbeide for et kontinuerlig og helhetlig tilbud til veiledere. Gruppen består av professor og prodekan Anne Marie Frøseth, professor Jørn Jacobsen, professor Eivind Kolflaath, førsteamanuensis Maria Vea Lund og rådgiver Idunn Tandstad.