Hjem
Det juridiske fakultet

SU: Innkallinger og protokoller 2020

Innkallinger og protokoller for Studieutvalget ved Det juridiske fakultet.

Hovedinnhold

Studieutvalgsmøte 23. januar 2020: Sak 1-8

Innkalling til møte 23. januar 2020. 

Referat fra møte 23. januar 2020.

Studieutvalget sirkulasjon 4. – 6. februar 2020: Sak 9

Innkalling sirkulasjon 4. februar 2020.

Protokoll sirkulasjon 6. februar 2020.

Studieutvalgsmøte 9. mars 2020: Sak 9–27

Innkalling til møte 9. mars 2020.

Protokoll fra møte 9. mars 2020.

Studieutvalgsmøte 20. april 2020: Sak 28-41

Innkalling til møte 20. april 2020. 

Protokoll fra møte 20. april 2020.

Studieutvalgsmøte 4. juni 2020: Sak 42-64

Innkalling til møte 4. juni 2020.

Protokoll fra møte 4. juni 2020.

Studieutvalgsmøte 1. september 2020: Sak 65-89

Innkalling til møte 1. september 2020. 

Protokoll fra møte 1. september 2020.

Studieutvalgsmøte 29. september 2020: Sak 90-92. Ekstraordinært.

Innkalling til møte 29. september 2020. 

Protokoll fra møte 29. september 2020. 

Studieutvalgsmøte 26. oktober 2020: Sak 93-109

Innkalling til møte 26. oktober 2020. 

Protokoll fra møte 26. oktober 2020. 

Studieutvalgsmøte 1. desember 2020: Sak 110-121

Innkalling til møte 1. desember 2020. 

Protokoll fra møte 1. desember 2020.