Hjem
Det juridiske fakultet
Viet tid til arbeid for mennesker med utfordringer under studietiden

Brukte flere timer i "felten" enn på lesesalen

På samme tid som Isabelle Aarvik studerte juss i Bergen, lå Gro Anita fastspent i en belteseng i fengsel. Hun var alvorlig psykisk syk. Sommeren 2017 krysset deres veier hverandre – dette ble starten på en lang kamp for rettferdighet.

Hovedinnhold

Jeg savner en større nysgjerrighet i samfunnet for mennesker som har begått kriminelle handlinger

Aarvik startet på jussutdanning i Bergen høsten 2013. Timer på lesesalen ble raskt byttet ut med timer i "felten". Mesteparten av tiden sin viet hun til arbeid for mennesker med utfordringer knyttet til rus og psykiatri.

– Målet var å bli kjent med og komme tettere på mennesker som virkelig har kjent svikt i våre systemer på kroppen, forteller Isabelle.

Skrev masteroppgave fra virkeligheten

Det var gjennom dette arbeidet Aarvik møtte Gro Anita Sakstad sommeren 2017. Gro Anita åpnet seg for Isabelle og fortalte hvordan hun som psykisk syk hadde blitt utsatt for svært utstrakt og kritikkverdig bruk av tvang i fengselet.

Den dagen bestemte Isabelle seg for å skrive masteroppgaven sin om det som hadde skjedd med Gro Anita. 

– Jeg ville argumentere for at det hun hadde blitt utsatt for innebar en krenkelse av torturbestemmelsen. Det føltes absurd å skrive om dette i formatet av en masteroppgave. Dette hørte jo hjemme i retten. 

I mai 2020 ble det inngått et historisk rettforlik.

Året etter at masteroppgaven var levert innrømmet staten brudd på torturbestemmelsen for behandlingen av Gro Anita i fengselet. En tre år lang kamp var endelig over. Og et livslangt vennskap var på trappene.

– Vi må ikke være naive

Isabelle forteller at den viktigste erfaringen hun tar med seg fra arbeidet med saken til Gro Anita er at vi har for stor tiltro til våre samfunnsinstitusjoner.

– Mennesker som er underlagt tvang i psykiatri eller fengsel, er prisgitt at systemene som skal verne om dem fungerer. Men med all makt kommer også en risiko for maktmisbruk. Vi må ikke være naive og tro at vi er immune mot brudd på menneskerettighetene i Norge.

I dag jobber Isabelle advokatfullmektig i advokatfirma Alvheim & Hansen. Hun forteller at saken til Gro Anita påvirket henne til å velge denne veien. 

– Når jeg bestemte meg for at jeg ville prøve advokatyrket, var det viktig for meg å velge et firma med en profil som gir mulighet for videre arbeid med denne typen saker og problemstillinger.