Hjem
Det juridiske fakultet
Kombinerer juss og kunst i arbeidshverdagen

– Det er spennende å jobbe for å ivareta kunstneres opphavsrett

Veronika Lundqvist (24) jobber som juridisk rådgiver i BONO. Organisasjonen representerer over 150.000 norske og utenlandske kunstnere. – Opphavsrett var mitt favorittfag på jussen og jeg anså stillingen som en perfekt mulighet til å fordype meg videre i feltet fra et praktisk plan.

Hovedinnhold

Det finnes ingen oppskrift for hva som er riktig - det er kun du som kan finne ut av hva som fungerer for deg.

Veronika Lundqvist (24) kom fra Vestby til Bergen rett fra videregående. Etter fem år som student ved Det juridiske fakultet og en runde med Zoom-intervjuer, fikk hun jobb som juridisk rådgiver i BONO høsten 2021. Organisasjonen jobber for å ivareta kunstnere og andre rettighetshaveres opphavsrett til visuelle verk.

– Jeg har alltid vært interessert i kunst og kultur. Opphavsrettsorganisasjonene spiller en viktig rolle på verdensbasis i å sørge for at kunstnerne betales for innsatsen de legger ned i arbeidet sitt.

– Ikke vær redd for å velge din egen retning

Lundqvist forteller at hun vurderete flere ulike studieretninger etter videregånde. Til slutt endte hun på rettsvitenskap i Bergen. Hun ønsket å fordype seg i et fag som kunne gi henne økt forståelse for hvordan samfunnet henger sammen. 

– Jeg hadde i utgangspunktet ingen tanker om hva jeg ville bruke graden til, men visste at utdannelsen kunne gi flere ulike muligheter i jobbmarkedet. Når det er sagt, anbefaler jeg ikke å velge studiet kun av den grunn – det vil i så fall bli fem lange år.

Lundqvist har alltid vært interessert i kunst og kultur og opphavsrett ble derfor et fag som vekket interessen hennes litt ekstra. Hennes beste råd til nye studenter ved fakultetet er å stole på seg selv og sine egne interesser. 

– Det gjelder for alt fra studieteknikk til karrierevei. Det finnes ingen oppskrift for hva som er riktig - det er kun du som kan finne ut av hva som fungerer for deg.

Opptatt av variasjon i hverdagen

Lundqvist forteller at hennes viktigste oppgaver som juridisk rådgiver i BONO er å holde seg oppdatert på opphavsretten i Norge og i EU. Slik kan hun gi gode råd til BONOs medlemmer og innad i administrasjonen.

– Eksempler på arbeidsoppgaver er inngåelse av avtaler med ulike aktører om bruk av verk, oppfølgning av ulovlig bruk og mer overordnet hvordan driften burde innrettes for å tilfredsstille regelverket. Jobben gir også mulighet til å ta del i ulike eksterne nettverk – enten det er vårt internasjonale nettverk av opphavsrettsorganisasjoner eller opphavsrettsnettverket i Norge. 

I løpet av studietiden var Lundqvist opptatt av å ha stor variasjon i hverdagen. Hun engasjerte seg i organisasjoner som Future Leaders Global og WayBack Bergen. Hun jobbet samtidig som informasjonsmedarbeider ved fakultetet.

– For meg hadde det stor verdi å delta på aktiviteter utenom jussen da jeg fikk utviklet ferdigheter man ikke automatisk lærer gjennom studiet. Engasjementet mitt i Future Leaders oppsto for eksempel ganske tilfeldig og jeg var usikker på om jeg skulle ta på meg ansvaret da det ikke var «juss-relevant». Det ga meg imidlertid erfaringer jeg ikke ville fått ellers, og som har kommet til stor nytte senere.